Ученици от школите по интереси към Център за подкрепа за личностно развитие – Център за ученическо техническо и научно творчество (ЦПЛР – ЦУТНТ) – Плевен, взеха участие в инициатива по проект „Ангажирани днес – независими утре“. Психологът от ПИЦ – Плевен Валентин Минков проведе дискусия с учениците, която имаше за цел да ги запознае със съществуващите зависимости и последствията от тях.

Проектът се реализира с подкрепата на Община Плевен и Общински съвет по наркотични вещества – Плевен.