Във връзка с приключване на дейностите по проект „Ангажирани днес – независими утре”, изпълняван от ЦПЛР – ЦУТНТ – Плевен и подкрепен от Община Плевен и Общински съвет по наркотични вещества – Плевен се проведе последната дейност – изложба „Профландия”.

Бяха представени чрез фотографски, художествени и други арт изразни средства различни професии, представляващи интерес за участниците в проекта. Тази дейност ангажира и осмисля тяхното свободно време и допринася за личностното им развитие. Гости на събитието бяха представители на Община Плевен в лицето на г-жа Йонита Иванова – началник на отдел „Образование”, г-жа Мария Атанасова – експерт към отдел „Образование”, г-жа Виктория Иванова – експерт към отдел „Образование”.