Психологът в Превантивно-информационния център по зависимости в Плевен Валентин Минков проведе дискусия с учениците от Професионалната гимназия по мениджмънт и хранителни технологии. Темата беше „Дългосрочни последствия от употребата на легални и нелегални наркотични вещества“. Учениците се включиха активно в дискусията, повдигнаха въпроси относно въздействието на цигарите върху здравето на човека, начините за отказване от цигарите, как да помогнат на приятел, който употребява психоактивни вещества, наказателната отговорност при притежание и разпространение на наркотични вещества.

Проведен беше разговор с ръководството на училището в лицето на директора Теменужка Енчева относно възможностите за реализиране на превантивни програми в училището.