Обучение на нови членове към Клуб „Връстници обучават връстници“ стартираха Читалище „ЛИК“ и Превантивно-информационният център по зависимости в Плевен. Клубът е създаден по Компонент 7 на Програмата „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“ – „Намаляване на уязвимостта към ХИВ на млади хора в най-голям риск (10-19 г.) чрез увеличаване на услугите и програмите, насочени към младите хора“. Програмата е финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, малария и туберкулоза.

Основната цел на първата среща бе представяне дейността на клуба пред желаещите да се запишат в него и техните родители. Повече за Клуб „Връстници обучават връстници“ споделиха две от доброволките в него – вече студентки, които направиха презентация и разказаха за своите впечатления от работата през годините, трудностите, през които са преминали и това, което клубът им е дал, като знания и умения. На срещата в Читалище ЛИК пред бъдещите членове на клуба млади доброволци направиха презентация, посветена на сексуално предаваните инфекции, ХИВ, СПИН и контрацепция. Участниците в клуба ще преминат обучения по комуникативни и презентаторски умения, работа в екип, както и такива с фокус върху дългосрочните последствия от употребата на наркотични вещества, сексуално предаваните инфекции, трафика на хора и решаването на конфликти. Обучител на младите хора ще бъде психологът в ПИЦ – Плевен Валентин Минков.

Поканихме вашите деца да се присъединят към този екип от млади хора, тъй като са добри, будни и интелигентни, обърна се към родителите на бъдещите членове на клуба секретарят на Читалище ЛИК и председател на Общинския съвет по наркотични вещества в Плевен Катя Божикова. Тя сподели, че Младежкият доброволчески център при читалището се занимава с изключително полезни неща. Днешният широк свят залага достатъчно много капани на младите хора, като идеята тук е едни други млади хора да помагат на свои връстници в това да усвояват умения, полезни за живота, да ги мотивират да имат смислен начин на живот, занимавайки се с изкуство, спорт или наука, изтъкна Божикова. Тя отбеляза, че и до ден днешен – макар и отдавна завършили училище и вече живеещи извън Плевен, много от доброволците на клуба продължават да се връщат, за да предават опит, знания и умения на следващите. Немалко от тях днес са изключително успешни в своите професии, а по думите им именно това, което са получили в младежкия център, е отворило вратите им към света, каза още Катя Божикова.

Клуб „Връстници обучават връстници“ остава отворен за нови членове, като единственото условие е желаещите да спазват основните правила – доброволност, коректност във взаимоотношенията, спазване на поведение, с което да дават пример на другите.