Ученици от ОУ „Максим Горки“ – Левски  са част от проекта на МКБППМН „Превенция употребата на психоактивни вещества“, като се използва  подходът „Връстници  обучават връстници“. В продължение на няколко месеца психологът Валентин Минков от ПИЦ – Плевен провежда обучение с шестокласници от общината.


На 19 март  два екипа от училището посетиха ОУ „Неофит Рилски“ в с. Обнова. Шестокласниците от ОУ „М. Горки“: Ален Петров, Божидара Данова, Венцислав Георгиев и Ивана Стоянова направиха презентация за зависимостта към цигари, наргиле, алкохол и кафе. Обучението, което се водеше от секретаря на МКБППМН Ваня Дочева, даде възможност за откровен разговор с шестокласниците от двете училища.
На следващия ден, 20 март ученици от ОУ „Неофит Рилски“, с. Обнова гостуваха на шестокласниците в ОУ „М Горки“. Децата от с. Обнова презентираха пред присъстващите зависимостта към интернет, енергийни напитки и шоколад. В дискусията, водена от Ваня Дочева, секретар на МКБППМН и З. Личева, педагогически съветник се включиха учениците  от шести клас и техните класните ръководители – Г. Върбанова, Б. Цанов от ОУ „М. Горки“ и Х. Морозова от ОУ „Неофит Рилски“, с. Обнова.

Работата по проекта продължава, а с това и изпълнение на целта му  – да предпазим подрастващите от употребата на психоактивни вещества.