Обучение на приемни родители и деца, настанени в приемни семейства, стартира Превантивно-информационният център по зависимости в Плевен. В първата среща, реализирана съвместно с Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве, участие взеха родители и деца от общините Плевен, Никопол и Долна Митрополия, разделени в две групи, като акцент в нея бе сексуалното и репродуктивното здраве. Младежите от приемните семейства гостуваха в ПИЦ – Плевен, като в обучението на тема „Сексуално предавани инфекции, ХИВ/СПИН и контрацепция“ се включиха Антоанета Мачева и психологът Валентин Минков от екипа на Превантивно-информационния център, както и деца от Клуб „Връстници обучават връстници“ към ПИЦ – Плевен и Читалище „ЛИК“. Те представиха презентация, посветена на темата, а също така младежите от приемни семейства взеха участие в различни ролеви игри.

Паралелно, специалистът по акушерство и гинекология д-р Красимир Романов от Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве коментира пред родителите различни въпроси, свързани със сексуалното и репродуктивното здраве, като сред темите, на които той се спря, бяха методите за контрацепция, болестите, предавани по полов път, личната и половата хигиена, необходимостта от регулярно посещение на гинеколог. Доверявайте се на специалистите, а не търсете решенията в интернет, апелира към родителите д-р Романов, като любезно отговори на многобройните им въпроси, касаещи половото развитие на децата, настанени в техните семейства.