Прекрасното стихотворение „Левски“ на Кристина Върбанова и рисунката на Деница Динкова от III „a“ клас на Основно училище „Васил Левски“ – Плевен са единствените наградени творби в област Плевен с поощрителни награди в Конкурса по превенция на наркоманиите 2018/2019 година в двете теми: „Моят любим национален герой“ и „Човекът – свободен и независим от наркотиците“.
Конкурсът е организиран от Община Благоевград и Общински съвет по наркотични вещества – Благоевград.