hМеждународният ден за борба със злоупотребата с наркотици и незаконния трафик, известен още като „Световен ден на наркотиците“, се отбелязва ежегодно на 26 юни. Темата на Световния ден на наркотиците 2019 е „Здраве за правосъдието. Правосъдие за здравето“.

Тази година темата подчертава, че правосъдието и здравето са две страни на една и съща монета, когато става въпрос за справяне с проблемите с наркотиците.

Ефективните отговори на световния проблем с наркотиците изискват приобщаващи и отговорни институции на наказателното правосъдие, здравеопазването и социалните услуги да работят ръка за ръка, за да предоставят интегрирани решения, в съответствие с международните конвенции за контрол на наркотиците, задълженията за правата на човека и Целите за устойчиво развитие.