Пет са одобрените училищни ученически инициативи в Плевен под мотото „Последвай живота!” в тазгодишната конкурсна сесия на ОбСНВ – Плевен.

ДФСГ „Интелект”  трансформира училищното пространство чрез  „Алея на книгата” с идеята, че направеното от ръцете на младите не само допринася за осмисляне на  живота им в училище, но и че естетиката сама по себе си е право и избор, който учениците трябва да имат. Превръщането на обикновеното стълбище към училищната библиотека в комфортно и визуализирано с духовни символи от българската литературна класика място е само предпоставка за нови литературни четения и срещи с автори.

ОУ „Валери Петров” залага в своята инициатива на спорта, движението на открито и срещата с утвърдени спортни имена, като една силно мотивираща, енергизираща и смислена работа. Конкурс за художествена фотография и изложба ще провокират учениците да отворят фантазията си и уловят  мигове, в които животът е красиво вълшебство.

ОУ „Д-р Петър Берон” избира формати за общуване и споделяне с учениците от 5,6 и 7 клас. Предоставя  специално време, за да се поговори с децата за това колко е важно да изграждаме социални и лични умения, да променяме нагласите си по отношение на  собственото ни здраве. Състезания по баскетбол и футбол „Независими и щастливи” допълват проектните дейности.

ОУ „Лазар Станев” е планирал силно креативен проект, който да даде шанс за изява на различни детски таланти: от артистични до спортни. Включени са драматизации на приказки за здравето за най-малките 1-4 клас, спортни турнири по волейбол, баскетбол, щафетни игри, както и дискусии и тренинг събития със специфични техники за по-големите 5-7 клас. В инициативата на училището се приобщават и ученици от НУ „Единство”.

СУ „Стоян Заимов” описва своята проектна инициатива с думи на учениците си така: „ За зависимостите – само по повод кампании и лекции? Не-е-е…Ще направим така, че заедно с нашите учители и родители, връстници да преоткрием възможностите на изкуството, спорта за смислено свободно време, вместо вещества, водещи до зависимости. Ще сr направим интересни конкурси, състезания, предизвикателства. Това няма да е еднократно. Желаем да си създадем постоянен кът в училище, където да се събираме,общуваме, рисуваме, когато имаме свободно време през деня – преди, след часовете или в междучасията.”