На 1 ноември в ОУ “Д-р Петър Берон“ – Плевен стартираха дейностите по проект “Не на зависимостите!“. Проектът е одобрен и се финансира от Общински съвет по наркотични вещества – Плевен и Община Плевен след проведена конкурсна сесия за младежки училищни инициативи под мотото „Последвай живота“. ОУ „Д-р Петър Берон“ – Плевен за трета година взема участие в тази инициатива. Проектът, който учениците озаглавиха „Не на зависимостите!“, има за цел да активизира детския и младежки дух за противопоставяне на нездравословния начин на живот и зависимостите към алкохола, тютюнопушенето и наркотичните вещества и да насочи поведението им към дейности, допринасящи за тяхното себеутвърждаване, себедоказване и развитие.

Учениците от 5, 6 и 7 класове се включиха с поредица от свързани инициативи, в които изразиха собствените си виждания по темата. Училищният психолог г-н Анатолий Рачовски заедно с г-жа Виолета Бенкова изнесоха тематични презентации пред учениците, които децата с интерес посещаваха. Организиран беше конкурс за детска рисунка на тема „Без алкохол, дим и дрога“ и най-добрите творби украсиха фоайето на училището. Бе поставена и пощенска кутия с цел събиране от учениците на сигнали, предложения за теми и заявки за срещи по тази наболяла тема.

Група ученици от VI клас под ръководството на своя преподавател по изобразително изкуство г-жа Любимка Петкова създадоха живописно пано с размери 240/100 см. – картина, следвайки мотото на проекта, която бе поставена във фоайето на третия етаж в училището. Беше организиран и спортен турнир по баскетбол и футбол със съдействието на г-ца Весела Станоева и г-н Константин Згуровски, а за най-добрите имаше награди.