Среща по проект “Превенция на рисковото сексуално поведение“ се проведе в заседателната зала на Община Левски. В проекта, реализиран от Община Левски и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, съвместно с Превантивно-информационен център по зависимости – Плевен, участват ученици от СУ „Крум Попов“ и ОУ „Максим Горки“ в Левски, както и от ОУ „Неофит Рилски“ – Обнова. Целта на проявата бе в екипи доброволците да упражнят своите презентаторски умения, като презентациите на младежите бяха посветени на ХИВ/СПИН, ранната бременност и сексуално предаваните инфекции.

Предстои презентациите да бъдат представени от доброволците, които участват в проекта, пред техните съученици, като по думите на психолога в ПИЦ – Плевен Валентин Минков всички са се справили със задачата много успешно. Младежите действително са ангажирани сериозно, коментира той, като сред най-интересните презентации открои тази за ранната бременност и дългосрочните последствия от нея – включително със статистика за община Левски. Според представената в нея информация, около 1% от всички родилки в Левски са непълнолетни.

Заедно с Валентин Минков учениците от община Левски коментираха рисковото поведение, а изключително интересна и полезна за тийнейджърите бе и срещата с момиче, употребявало наркотици. Младата дама сподели пред децата повече за дългосрочните последствия от употребата на наркотични вещества, защо дрогата води до освободено сексуално поведение и как се развива животът на човек, който злоупотребява с наркотици. В аванс психологът в ПИЦ – Плевен разкри, че от трите училища са изявили желание сред техния персонал да бъде проведено обучение, насочено към причините за употреба на наркотични вещества и разпознаването й.