Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Никопол организира съвместно с Превантивно-информационния център по зависимости – Плевен обучение, посветено на 26 юни – Световния ден борба с употребата и трафика на наркотични вещества. При спазване на всички противоепидемични мерки участие в обучението взеха педагози, представители на читалището, социални работници от ОЗД и приемна грижа, ЦОП и експерти от Община Никопол.Под формата на презентация, а също така с помощта на въздействащи видеоклипове, психологът от ПИЦ – Плевен Валентин Минков се спря върху причините за употребата на наркотични вещества, симптомите и последствията, които предизвиква всяко от тях. Обсъдени бяха въпросите: Как да реагираме, след като установим, че детето употребява ПАВ; Как да помогнем на човек след свръхдоза с наркотични вещества; Какво е абстинентен синдром и способи за преодоляването му. Също така, психологът демонстрира пред участниците в обучението различни способи за диагностициране употребата на наркотични вещества и отговори на въпросите, зададени от участниците.

Предстои организирането на поредица обучения с подобна насоченост с участието на други специалисти, ангажирани с отглеждане и възпитание на деца от област Плевен, които проявяват интерес.