Поредна дейност от проект  „Заложи на сигурно! – укрепване на личностния капацитет у младите хора, като превенция на хазартната зависимост и ресурс за пълноценен начин на живот“, договор № 25-00-52/26.06.2020, подкрепен от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2020 г., Направление 2 се проведе в началото на август.

Тридневен изнесен обучителен семинар за младежи за прилагане на подхода „Връстници обучават връстници“ събра момичета и момчета с проявен интерес и мотивация  да учат и се развиват.

Програмата на интерактивния тренинг, включи теми като: „Младежкото доброволчество – какво ни дава?”; „Подходът „връстници обучават връстници” ; „Какви са здравните и социални рискове пред младите хора”; „Как да променяме нагласите за безрисково поведение на младите?“, „Ефективна комуникация“ и „Работа на терен“.

Екипът на проекта, включващ ключови експерти на Превантивно-информационен център по зависимости – Плевен и опитни доброволци на клуб ВОВ на читалище ЛИК направиха необходимо, за да дадат не само нови знания и умения на младежите, но и да провокират тяхната активност и качества, които безспорно притежават.

Ето какво споделят част от участниците в обучението:

Виктория Маринова, 16 години: „Вече успях да опозная останалите доброволци от групата. Мисля, че са много приятни, но и по-различни от тези, които обичайно срещам в моята среда. Определено смятам, че това са едни много интелигентни и разумни хора. Колкото до очакванията ми от този проект, те са свързани с придобиването на нови умения и знания, както и смелост, чрез които ще мога да провокирам и други мои връстници да научат нови неща.“

Веселин Иванов, 15 години: „Обичам да помагам на хората, тези неща са много важни за мен и затова участвам без никакво колебание. Научен съм да давам, но не и да искам нещо в замяна. Мисля, че това ще ми бъде полезно, както за научаване на нови неща, така и за намиране на нови приятели. Чувствам се много приятно сред хора, които мислят също като мен. Виждам, че всички са супер надъхани, емоционални и готови да научат още нещо за света около нас  и живота.“

Силвия Йорданова 17 години: „Темата за хазарта е много актуална. Зная за хора, които заради зависимостта си към него буквално оставят децата си без храна. Но паралелно с тази тема в рамките на проекта дискутираме и други казуси, които също са много интересни. Това е първото ми участие като доброволец, като очакванията ми са да успея да предам наученото на други млади хора.“


Този материал  е изготвен от читалище “ЛИК-1959” и Министерство на младежта и спорта не носи отговорност за използването на съдържащата се в него информация.