През октомври на територията на област Плевен стартира реализирането на Националните програми за превенция употребата на наркотични вещества в училищна среда за ученици 5-7 клас и 8-11 клас. След проведено от специалисти на Превантивно-информационния център по зависимости в Плевен през септември обучение на педагогическия персонал вече са факт първите училища от областта, заявили желание да работят по програмите, като това са СУ „Христо Смирненски“, ОУ „Д-р Петър Берон“, ОУ „Цветан Спасов“, Професионалната гимназия по механо-електротехника и Професионалната гимназия по ресторантьорство търговия и обслужване в Плевен, както и СУ „Христо Ботев“ – Никопол и ОУ „Патриарх Евтимий“ – Новачене, община Никопол.Стартът на Националната програма за ученици 5-7 клас бе даден със срещи на психолога от ПИЦ – Плевен Марина Трифонова с класните ръководители, които бяха запознати с прилагането на Програмата. „В нея са включени основно интерактивни занимания и игри. Не се говори конкретно за употреба на наркотици и зависимости, а по-скоро всичко е свързано с изграждането на социални умения и самооценка, поставяне на граници, както и адекватно поведение в електронния свят“, обясни психологът. Тя поясни, че занятията при петокласниците се водят от педагозите, които при необходимост биват подпомагани от специалист от ПИЦ. Идеята на Програмата е, когато настоящите петокласници станат осми клас, вече да са много по-подготвени да бъдат лидери и мотиватори на своите съученици, влизайки в ролята на техни обучители, посочи Марина Трифонова. Според нея Националната програма за ученици 5-7 клас е замислена добре, като особено полезна е обратната връзка след всяко занятие. След изготвянето на съответните протоколи можем да преценим какви са предизвикателствата, пред които са изправени педагозите при реализирането на програмата, какви трудности срещат, за какво времето не им е било достатъчно и с какво можем да им бъдем полезни, сподели още психологът.Вече преминаха и първите информационни срещи с учениците от осми клас, като те протекоха по сценарий, зададен по Националната програма, сподели Антоанета Мачева, координатор „Превантивни програми“ в ПИЦ – Плевен. Първоначално на учениците представяме статистически данни от проучване на Министерството на здравеопазването за употребата на наркотични вещества, в което е представена информация за това на каква възраст подрастващите опитват наркотици за първи път. Също така, част от информационните срещи са били и дискусии на представените данни. По думите на специалиста от ПИЦ – Плевен учениците са се включили активно, споделяйки своето мнение за това как приемат факта, че много младежи са имали досег с дрогата още на 13-годишна възраст, както сочат резултатите от проучването – дори за територията на област Плевен.В рамките на срещите е прожектиран и анимационният филм „Пилето“, в който чрез различни символи са представени етапите на развитието на зависимостите, давайки се възможност на осмокласниците да анализират пред какви предизвикателства са изправени, как да умеят да отстояват натиска. Филмът определено предизвика интерес сред учениците и те много добре се ориентираха какви са посланията, които той отправя, като провокира и много въпроси от тяхна страна, коментира Антоанета Мачева, която е представила пред осмокласниците и възможностите за доброволчество. Говорихме за това какви форми на доброволчество те познават, оказвайки се, че мнозина вече са участвали в различни инициативи, каза още тя. Според Мачева, Програмата определено се радва на интерес от страна на младежите. Основната й цел е да мотивираме колкото се може повече от тях да станат доброволци, които след като преминат обучение, през втория учебен срок да излязат пред своите съученици и да водят отделните занимания, обясни специалистът в ПИЦ – Плевен. Освен това, тези вече обучени младежи ще могат да реагират адекватно и на ситуации в неформална среда, допълни Антоанета Мачева.Оптимисти сме за успешното реализиране на националните програми и сме благодарни на училищата, които първи заявиха желание да се включат, както и на Регионално управление на образованието – Плевен, което инициира провеждането на обученията на педагозите, споделиха още специалистите от ПИЦ – Плевен.