Пръстовите отпечатъци могат да бъдат ценен нов начин за откриване на употребата на наркотици. Тестът за наркотици с пръстови отпечатъци използва малки количества пот на върха на пръста на човек, за да измери съдържанието на наркотици в тялото му. Пръстът се притиска към защитена от намеса касета и резултатите се появяват на екрана. Пробата може да бъде събрана само за пет секунди. Ако са били използвани наркотици, на екрана ще бъде отчетен видът на наличното вещество в рамките на десет минути. Тестовете са използвани за кръстосан анализ на резултатите от тестове с течност, събрана от слюнката и са установили, че те са също толкова точни.

Тестовете за наркотици с пръстови отпечатъци са използвани пробно в Обединеното кралство, като част от услугите за семейни грижи, които помагат на хора, които се борят със зависимостта си към психоактивни вещества. Много видове лекарства могат да бъдат скринирани в този процес, включително опиоиди и марихуана. Тази технология се оказва полезна и ефективна за бързо и лесно откриване на употребата на наркотици. Нейният потенциал се използва от медицински специалисти, от служителите на правоприлагащите органи и семейните служби.

Традиционно методите за тестване употребата на наркотици изискват проби от урина или кръв, за да се определи наличието и концентрацията на дадено вещество. Множество културни фактори са в основата на необходимостта от актуализиран метод за определяне дали човек е употребявал наркотици. Сега, когато много държави са легализирали употребата на марихуана, е важно служителите на правоприлагащите органи да могат да правят тестове бързо и ефективно. Освен това, за семейства или лица, които се възстановяват от зависимост, създаването на неинвазивни възможности за тестване може да помогне за изграждането на доверие и запазване на достойнството. Въпреки че съществуват противоречиви мнения относно това дали хората трябва да бъдат тествани за употреба на наркотици на работното си място на много места задължителното тестване е факт. Обикновено работодателите използват тестове със слюнка, тъй като това е най-ефективният и надежден подход, докато тестването с пръстови отпечатъци може да го замени и дори да го надмине, като ефикасност.

Новият метод за тестване за употреба на наркотици има множество предимства, тъй като е ефективен, неинвазивен, точен е и е по-добър от хигиенна гледна точка. Тестването с пръстови отпечатъци може да се извърши персонално и незабавно, без да са необходими услугите на лаборатория, например. Пробите от урина или кръв създават проблем с биологичните отпадъци, тъй като трябва да се изхвърлят на определени места. Преносимото устройство за тестване на пръстови отпечатъци има капсула, която може да бъде изхвърлена с обикновените отпадъци.

Технологията

Организмът преработва всяко вещество, което е поел и отделя метаболити в кръвта, слюнката, потта и урината. Тъй като тези секрети са достатъчно специфични, идентифицирането им чрез анализ на пръстови отпечатъци е доста лесно. В потта на върха на пръстите има достатъчно материал, за да бъде отчетено точно какви вещества е поел наскоро човек. Тестът може да определи антителата, свързани с дадени видове лекарства. Когато се сканира пръстов отпечатък и се открият тези антитела, към четеца се получава сигнал и резултатите се докладват. Наличните в момента устройства използват сензорна технология и показват резултати на екран в рамките на няколко минути след тестването.

Понастоящем устройството е с размерите на малък принтер. За всеки тест се използват отделни „патрони”. Предлагат се и допълнителни аксесоари, включително принтер, който да предостави физически запис на извършените тестове. Важна подробност, свързана с технологията за скрининг на пръстови отпечатъци е, че дори в случай на положителен резултат, се изискват допълнителни доказателства, за да се провери дали тестваното лице наистина е използвало лекарствата, за които е положително. Това означава, че към настоящия все още се изисква потвърждение от лаборатория.

Източник: The Recovery Village