Приблизително 98% от учениците от 5, 6 и 7 клас в училищата на територията на град Плевен декларират, че не са присъствали на купон, на който са се вземали наркотици. Това сочат данните от представително проучване на тема „Нагласи и употреба на психоактивни вещества сред учениците (5-7 клас) в градовете Стара Загора и Плевен”. То е проведено от Агенция „Сова Харис” в периода 2-11 ноември 2020 г. сред общо 1016 ученици от 45 паралелки, съгласно предварително изготвена и одобрена извадка и с методологическата подкрепа на Националния фокусен център за наркотици и наркомании. Целта на проучването е да се установят навиците и нагласите на учениците, свързани с техния начин на живот, обкръжението, употребата на цигари, алкохол и наркотици, информираността и нагласите относно употребата им.

2% от учениците споделят, че са присъствали 1-2 пъти на купон, на който са се вземали наркотици. Това са по-малко от 1% от учениците в 5 клас, 2% от тези в 6 клас и приблизително 3% от 7 клас; 2% от всички момчета и 1% от всички момичета. По-малко от 1% от учениците заявяват, че често са присъствали на купон, на който са се вземали наркотици. Болшинството (94%) от учениците от 5, 6 и 7 клас в училищата на територията на град Плевен декларират, че не са им предлагани наркотици през последните 12 месеца. 5% от учениците заявяват, че са им предлагани наркотици 1-2 пъти през последните 12 месеца. Това са 4% от учениците в 5 клас, 5% от тези в 6 клас и 6% от 7 клас; 6% от всички момчета и 4% от всички момичета. 1% от учениците твърдят, че през последните 12 месеца наркотици са им предлагани 3 и повече пъти. Това са заявили 1% от 6 клас и 2% от 7 клас; по 1% от всички момичета и всички момчета.

Болшинството (98,5%) от учениците от 5, 6 и 7 клас в училищата на територията на град Плевен декларират, че никога през живота си не са употребявали наркотици. Приблизително 2% от учениците заявяват, че са употребявали наркотици някога през животи си. Tова са 2% от учениците в 6 клас и 3% от 7 клас; 2% от всички момчета и 1% от всички момичета. Учениците, които са употребявали наркотици някога през живота си, споделят, че са употребявали трева и/или хероин, и/или кокаин, и/или лепило. 7 ученици от тези, които са заявили, че са употребявали някога наркотици твърдят, че са употребявали наркотични вещества през последните 30 дни, 4-ма – през последните 12 месеца, но не и през последните 30 дни, 2-ма са споделили, че са употребявали наркотични вещества преди повече от 12 месеца. Съгласно отговорите на употребявалите наркотици ученици от 5, 6 и 7 клас в училищата на територията на град Плевен, 1 от тях е употребил за първи път наркотични вещества, когато е бил на 9 години; 6-ма от употребявалите наркотици ученици са направили това за първи път на 11 години; 4-ма са употребили за първи път на 12 години, а 2-ма на 13-годишна възраст. Приблизително 47% от учениците, употребявали някога наркотици, споделят, че са употребили наркотици за първи път от любопитство, за да опитат нещо непознато. 27% споделят, че са направили това, за да бъдат приети от другите – групата, компанията, също толкова – 27% споделят, че са направили това за удоволствие, за да изпитат временен приятен ефект. Отново 27% са употребили за пръв път наркотици от скука, за разнообразие. 13% споделят, че са опитали наркотици за първи път, защото не са успели да се преборят с изкушението. Учениците, употребявали някога наркотици, посочват и следните причини за първа употреба на наркотични вещества: „Защото се чувствах самотен/а“, „Защото човек или хора, които харесвам, употребяват наркотици“, „Просто защото е лесно достъпно“, „За да се откъсна от действителността“, „Бях принуден от друго лице/ други лица“. Всяка от тези причини събира по 7%. Учениците, които са употребявали някога наркотици, най-често се снабдяват от приятел, съученик. Това са посочили 47% от употребяващите. 40% от тях са посочили, че се снабдяват от дилър.

67% от учениците от 5, 6 и 7 клас в училищата на територията на град Плевен заявяват, че знаят за въздействието и последствията от употребата на наркотици. Това са 67% от учениците в 5 клас, 68% от 6 клас, 67% от учениците в 7 клас; 64% от всички момчета и 71% от всички момичета. Учениците от 5, 6 и 7 клас в училищата на територията на град Плевен посочват много източници на информация, от където научават за въздействието и последствията от употребата на наркотици. 45% от учениците споделят, че знаят за въздействието и последствията от употребата на наркотици от разговорите с родителите си. Това заявяват 47% от учениците в 5 клас, 43% от 6 клас, 46% от учениците в 7 клас; 41% от всички момчета и 50% от всички момичета. 33% от учениците декларират, че знаят за въздействието и последствията от употребата на наркотици от филмите. Това споделят 30% от учениците в 5 клас, 35% от 6 клас, 34% от учениците в 7 клас; 31% от всички момчета и 35% от всички момичета. 25% от учениците заявяват, че за въздействието и последствията от употребата на наркотици знаят от предаванията по телевизията. Това споделят 20% от учениците в 5 клас, 26% от 6 клас, 30% от учениците в 7 клас; 25% от всички момчета и 26% от всички момичета. 24% от учениците споделят, че за въздействието и последствията от употребата на наркотици знаят от информация, поместена в Интернет. Това споделят 18% от учениците в 5 клас, 24% от 6 клас, 29% от учениците в 7 клас; 22% от всички момчета и 25% от всички момичета. 23% от учениците споделят, че знаят за въздействието и последствията от употребата на наркотици от учители и/или педагогически съветници. Това споделят 21% от учениците в 5 клас, 23% от 6 клас, 24% от учениците в 7 клас; 20% от всички момчета и 26% от всички момичета. Голям е делът на учениците, които твърдят, че не знаят нищо за въздействието и последствията от употребата на наркотик. Това заявяват 32% от всички ученици. Делът на учениците по класове е приблизително еднакъв, различават се обаче процентите на отговорите при момичетата и момчетата. 35% от всички момчета и 28% от всички момичета са заявили, че не знаят нищо за въздействието и последствията от употребата на наркотик.

88% от учениците твърдят, че няма вероятност в бъдеще да употребяват наркотици. Това заявяват 90% от учениците в 5 клас, 89% от 6 клас, 85% от учениците в 7 клас; 89% от всички момчета и 87% от всички момичета. 10% от учениците споделят, че вероятността в бъдеще да употребяват наркотици не е голяма. Това заявяват 7% от учениците в 5 клас, 10% от 6 клас, 13% от учениците в 7 клас; 9% от всички момчета и 11% от всички момичета. 2% от учениците заявяват, че има голяма вероятност в бъдеще да употребяват наркотици. Това твърдят 3% от учениците в 5 клас, 1% от 6 клас, 3% от учениците в 7 клас; 2% от всички момчета и 3% от всички момичета. По отношение информираността и знанията на учениците от 5, 6 и 7 клас в училищата на територията на град Плевен относно това, след колко време употребата на наркотични вещества може да доведе до зависимост, повече от половината (53%) ученици споделят, че не могат да преценят. Това са 57% от учениците в 5 клас, 55% от 6 клас, 48% от учениците в 7 клас; 56% от всички момчета и 51% от всички момичета.

31% от учениците смятат, че след първите 2-3 пъти употребата на наркотици води до привикване. Така мислят 29% от учениците в 5 клас, 31% от 6 клас, 34% от учениците в 7 клас; 29% от всички момчета и 34% от всички момичета. 19% от учениците са на мнение, че привикването към наркотици вследствие на тяхната употреба зависи от самите наркотици. Така мислят 15% от учениците в 5 клас, 17% от 6 клас, 24% от учениците в 7 клас; 17% от всички момчета и 20% от всички момичета. 7% от всички ученици смятат, че привикването към наркотици се получава след по-дълга употреба, 3% от учениците мислят, че привикването се получава след поне една година употреба на наркотици, а по-малко от 1% от учениците са на мнение, че употребата на наркотични вещества не води до привикване.

Според 46% от учениците, човек може да се откаже от наркотиците, ако има силна воля. Така мислят 44% от учениците в 5 клас, 42% от 6 клас, 53% от учениците в 7 клас; 42% от всички момчета и 50% от всички момичета. 42% от учениците от 5, 6 и 7 клас в училищата на територията на град Плевен смятат, че човек може да се откаже от наркотиците само чрез лечение. Това мнение споделят 45% от учениците в 5 клас, 39% от 6 клас, 42% от учениците в 7 клас; 38% от всички момчета и 46% от всички момичета. 34% от учениците смятат, че човек може да се откаже от наркотиците, но много трудно. Това мнение споделят 34% от учениците в 5 клас, 36% от 6 клас, 31% от учениците в 7 клас; 33% от всички момчета и 35% от всички момичета. 28% от учениците мислят, че човек може да се откаже от наркотиците, ако близките му много го подкрепят. Това мнение споделят 27% от учениците в 5 клас, 24% от 6 клас, 33% от учениците в 7 клас; 25% от всички момчета и 30% от всички момичета. 3% от учениците вярват, че човек не може да се откаже от наркотиците. Това мнение споделят 5% от учениците в 5 клас, 3% от 6 клас, 2% от учениците в 7 клас; 4% от всички момчета и 2% от всички момичета. 19% от учениците нямат мнение или не могат да преценят дали човек може да се откаже от наркотиците.

Малко над половината (54%) от учениците от 5, 6 и 7 клас в училищата на територията на град Плевен споделят, че ако техен приятел употребява наркотични вещества, те ще говорят лично с него за вредите от наркотиците, за да му помогнат. Така мислят 52% от учениците в 5 клас, 54% от 6 клас, 57% от учениците в 7 клас; 49% от всички момчета и 60% от всички момичета. 47% от учениците заявяват, че ако техен приятел употребява наркотични вещества, те ще говорят с близките му, за да се опитат да му помогнат. Така мислят 51% от учениците в 5 клас, 47% от 6 клас, 43% от учениците в 7 клас; 43% от всички момчета и 51% от всички момичета. 31% от учениците декларират, че ако техен приятел употребява наркотични вещества, те ще го насочат към специалисти, за да се опитат да му помогнат. Така мислят 31% от учениците в 5 клас, 31% от 6 клас, 33% от учениците в 7 клас; 30% от всички момчета и 33% от всички момичета. 23% от учениците смятат да помогнат на свой приятел, който употребява наркотици, като му кажат, че ако иска да са приятели, трябва да спре да употребява наркотици. 19% от учениците мислят, че ще помогнат на свой приятел, който употребява наркотици, ако говорят за него с учител или училищен психолог; 4% от учениците няма да направят нищо, тъй като това е личен избор на приятеля им; 2% няма да предприемат никакви действия, но няма и да бъдат приятели вече. 16% – не могат да преценят какво биха направили, за да помогнат на приятел, който употребява наркотични вещества.

Източник: Национален фокусен център за наркотици и наркомании