Пандемията от коронавирус наложи значителни промени в лечението на зависимости посредством телемедицината, но не е ясно дали този подход е по-добър от грижата на живо – лице в лице, установява ново проучване. Преди пандемията услугите за лечение на зависимости в Съединените щати са имали много ограничения за използването на телемедицина, така че само около 27% от лечебните заведения за зависими са предлагали подобни услуги, като те са били използвани само при 0,1% от пациентите. Много от тези ограничения са премахнати от държавните и федералните власти заради пандемията, което е предизвикало ръст в използването на телемедицината. Големият въпрос, обаче, е кои от тези ограничения трябва да се запазят.

За да проучат проблема, изследователи са прегледали осем публикувани проучвания, които сравняват телемедицината и персоналното лечение на зависимости. Повечето от тях включват по-малко от 150 пациенти. Седем от проучванията стигат до заключението, че лечението посредством телемедицина не е по-ефективно от личния контакт на живо по отношение на удовлетвореност от страна на пациентите и терапевтичен ефект. Учените са провели и онлайн проучване сред организации за лечение на зависимости в Калифорния. Според резултатите от него, респондентите са почти наравно разделени по въпроса за ефективността от телемедицината по отношение на индивидуалното и груповото консултиране, като около 46% казват, че груповото консултиране е по-ефективно, отколкото индивидуалното, докато на обратното мнение са 45% от анкетираните. Проведени са и интервюта със специалисти по лечение на зависимости и други заинтересовани страни, които споделят, че телемедицината намалява времето и разходите на пациентите и позволява на специалистите да наблюдават домашната среда на пациентите и да ангажират техните семейства. Въпреки това, мнозина от тях са убедени, че пациентите се нуждаят от лично отношение и свързаност, които трудно се установяват онлайн. Според тях, е по-сложно да се усети как се справя пациентът, когато използваме методите на телемедицината, а фокусирането на пациентите онлайн понякога може да се превърне в истинско предизвикателство.

Необходими са още много изследвания, за да се потвърди ползата от телемедицината при лечение на зависимости, категоричен е авторът на изследването Тами Марк, специалист по поведенческо здраве в RTI International, изследователски институт с нестопанска цел в Роквил, Мериленд. Според неговите наблюдения, доставчиците на такива услуги се насочват по-скоро към хибридни модели, предлагайки както телемедицина, така и персонално лечение, прилагайки индивидуално решение според спецификата на състоянието на всеки пациент.

Източник: US News