Предотвратяването на излагането на пасивно пушене на цигари трябва да започне възможно най-рано, тъй като експозицията в детството е свързана с повишен риск от т.нар. мастен черен дроб в зряла възраст, според проучване, публикувано в American Journal of Gastroenterology. Неалкохолната мастна чернодробна болест е най-честата причина за хронично чернодробно заболяване. Идентифицирането на рисковите фактори в ранните години от живота е важно за превенцията му. Към момента липсват данни за влиянието на пасивното пушене в детството върху риска от мастен черен дроб в зряла възраст. В опит да запълнят тези пропуски изследователите са използвали данни от 31-годишно проспективно, базирано на населението кохортно проучване, за да проучат връзката между пасивното пушене при деца и възрастни с риск от затлъстяване на черния дроб.

Данните са взети от националния регистър на Cardiovascular Risk in Young Finns Study. Изследователите са събрали данни от 1315 участници, които не са пушили активно в детството или зряла възраст, но са били пасивни пушачи. Участниците са на възраст от 3 до 18 години през 1980 г. Пасивното пушене в зряла възраст е оценено през 2001, 2007 и 2011 г. Мастният черен дроб е определен чрез ултразвук през 2011 г., когато участниците са на възраст от 34 до 49 години.

Изследователите установяват, че разпространението на мастния черен дроб е 16,3%. Тези, които са развили мастен черен дроб, са по-често мъже в напреднала възраст, имат по-висок индекс на телесна маса и нива на инсулин, по-високо кръвно налягане и по-ниски нива на физическа дейност.

„Тези открития предполагат, че ефективните стратегии за предотвратяване на пасивното пушене както при деца, така и при възрастни, могат значително да намалят риска от затлъстяване на черния дроб“, заключават авторите.

Източник: PsychiatryAdvisor