Международно проучване сред ученици в гимназиален курс на обучение установи, че голяма част от анкетираните познават свои връстници, които употребяват марихуана, но знанията им за фактите за марихуаната са твърде фрагментирани. Тези констатации бяха публикувани в „Children and Youth Services Review“. 2000 гимназисти от 21 училища в Австралия, Израел, Русия, Украйна и Съединените щати са били анкетирани между 2018 и 2019 г. Участниците са отговорили на въпросник от 3 части, който оценява дали анкетираният е имал досег с продукти от марихуана, неговото мнение за марихуаната и знанието му за ефектите от марихуаната. От 5 възможни точки участниците са отбелязали средно 4,14 точки на въпроса за чести контакти с пушачи на марихуана, а 94% са отговорили, че са виждали някой да пуши марихуана. Не се наблюдава разлика в отговорите между половете.

Разделени по държави, най-високият резултат за чести контакти с пушачи на марихуана е за Русия (средно 4,6 точки), следван от Израел (средно 4,1 точки), Австралия (средно 4,1 точки), САЩ (средно 4,0 точки) и Украйна (средно 3,8 точки). За знания за ефектите от марихуаната от максимален резултат от 5 (правилни отговори) участниците са имали среден резултат от 2,66. Най-информираната група са били студентите от САЩ (средно 3,0 точки), следвани от Австралия (средно 2,9 точки), Израел (средно 2,7 точки), Украйна (средно 2,5 точки) и Русия (средно 2,2 точки). Разделът за познаване на ефектите от марихуаната е попълнен от 80,6%, а останалите участници посочват, че нямат конкретни познания за ефектите на марихуаната върху здравето.

Студентите от САЩ са по-наясно с медицинската употреба на марихуаната, като 96% отговарят с правилни отговори в сравнение със 76% в други страни. Като цяло учениците от Украйна и Русия се представят по-слабо от студентите в САЩ, Израел и Австралия. Тези констатации, обаче, не отразяват ситуацията в други региони с различни образователни системи, нива на грамотност и достъп до информация, подчертават авторите на проучването. Те стигат до заключението, че повечето подрастващи познават употребяващи марихуана и са били изложени на пушене, но познанията им са фрагментирани. Тези констатации показват, че е необходимо модифициране и подобряване на образованието за марихуана, така че подрастващите да могат да вземат по-информирани решения относно марихуаната, отбелязват специалистите.

Източник: Psychiatry Advisor