Равнищата на употреба на кокаин в Европейския съюз са се върнали на нивата си отпреди пандемията. Това сочат данните от Европейския доклад за наркотиците за 2022 г. Освен това през 2020 г. в Европейския съюз са конфискувани рекордните 213 тона кокаин. Този и други показатели показват, че понастоящем няма признаци, че възходящата тенденция в достъпността на този наркотик, наблюдавана през последните няколко години, се е променила. През последното десетилетие индексираните цени също са останали стабилни, а средната чистота е нараснала. Наблюдава се и нарастване на броя на разкритите лаборатории за вторично обработване на кокаин в Европа, което показва, че групите на трафика използват по-иновативни методи за предлагане на европейския пазар. Тенденциите по отношение на правонарушенията, свързани с употреба или притежание на кокаин, също нарастват. Взети заедно, всички тези показатели показват, че достъпността и употребата на кокаин остават много високи според историческите стандарти.

На фона на показателите, предполагащи високи равнища на достъпност и употреба на кокаин, нараства загрижеността относно съответно нарастване на проблемите, свързани с употребата на кокаин. Около 15% от всички постъпили за първи път на лечение за употреба на наркотици през 2020 г. са свързани с употреба на кокаин, като са налице данни, че макар и все още относително нечеста, употребата на крек може да се увеличава и понастоящем се наблюдава в повече градове и държави. Това е повод за особена загриженост, тъй като тази форма на наркотика е свързана най-вече със здравни и социални проблеми. В Европа употребата на крек се наблюдава главно в уязвими и маргинализирани групи, много от които имат други проблеми със злоупотреба с вещества, включително проблеми, свързани с употреба на опиоиди. Крекът обикновено се произвежда в близост до или на равнището на употребяващите посредством преработка на кокаин на прах в кокаинова основа. Обикновено се приема чрез пушене, но продуктът може да се разтваря и за инжектиране.

Дългосрочните тенденции показват, че през 2020 г. около 7 000 пациенти в Европа са постъпили на лечение за проблеми, свързани с употреба на крек, което е тройно повече в сравнение с броя, докладван през 2016 г., и предполага нарастване на употребата, като Белгия, Ирландия, Испания, Франция, Италия и Португалия отчитат значително нарастване на този показател. Високата степен на достъпност на кокаин вероятно е допринесла за нарастване на равнищата на употреба на крек в Западна и Южна Европа. Нарастването на икономическите лишения по време на пандемията от COVID-19 сред уязвимите високорисково употребяващи наркотици и достъпността на малки, евтини крек дози също може да са допринесли за увеличаване на употребата.

Източник: Европейски доклад за наркотиците за 2022 г.