Пушачите са по-силно изложени на стрес, което е косвено повлияно от субективни симптоми на обструктивна сънна апнея (ОСА), според резултатите от проучване, представено на годишната среща на Американската академия по медицина на съня и Обществото за изследване на съня, проведена от 4 юни до 8 юни в Шарлът, Северна Каролина. Пушенето на цигари се свързва с влошаване на качеството на съня. При ОСА тютюнопушенето увеличава дразненето и възпалението на горните дихателни пътища. Установено е също, че пушенето има двупосочна връзка със стреса, отбелязват авторите на изследването. Като цяло, хората с повишен стрес често съобщават за повече проблеми със съня и са изложени на повишен риск от ОСА.

За да се оцени връзката между тютюнопушенето, стреса и ОСА, в проучването, проведено в Университета на Алабама в Бирмингам, са включени пушачи и непушачи. Участниците в проучването – общо 459 човека, са оценени за субективни симптоми на ОСА с помощта на въпросника STOP-BANG, средна склонност към сън с помощта на скалата за сънливост на Epworth и субективно качество на съня с помощта на индекса за качество на съня. Извършен е паралелен посреднически анализ, за да се оцени връзката между 3-те променливи, като се използва раса, пол, заетост и доход като коварианти.

Авторите на изследването заключават: „Констатациите илюстрират, че пушачите са изложени на по-голям риск от ОСА и като цяло съобщават за по-лошо качество на съня, което от своя страна повишава отчетените нива на възприеман стрес“.

Източник: Psychiatry Advisor