На 26 и 27 септември и 29 и 30 септември Превантивно-информационният център по зависимости в Плевен проведе двудневни обучения по Програма „Подай ръка“ с участието на персонала на Центровете за настаняване от семеен тип (ЦНСТ). Домакин на събитията бе парк-хотел „Стратеш“ в Ловеч. В двете обучения участваха над 70 човека от включените в програмата ЦНСТ на територията на област Плевен – четири в град Плевен и по един център в град Левски и село Садовец. Програма „Подай ръка“ е насочена към деца и млади хора от 10 до 18 години, при които има риск за употреба на наркотични вещества или младежи, експериментиращи с такива, отглеждани и възпитавани в Центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ). Тя е с двугодишен срок на изпълнение – от 2022 до 2024 г. Сред целите й са предотвратяване на възникването или увеличаването на негативни последици, свързани с наркотици и алкохол сред деца, които се намират в риск, сформиране у децата на желание към водене на здравословен начин на живот и неприемане на употреба на психоактивни вещества.Сред темите, които специалистите от ПИЦ – Плевен представиха пред участниците в обученията, бе тази за детството и юношеството на поколението Z, както и предпоставките за употреба на психоактивни вещества в тази възраст. Обучителите споделиха повече за това какво е полезно да знаем, спирайки се на казуси от своята практика. Друг акцент бяха признаците за употреба на ПАВ, както и ефектите от тях, а също така етапите в развитието на зависимости и кризисната интервенция след употреба на психоактивни вещества. Интерес сред участниците в обученията предизвика проблемът за детската агресия, начините да разбираме децата и да подходим разумно в подобни ситуации. Необходимото внимание бе обърнато и на взаимоотношенията в социалните институции, като тук акцентите бяха върху границите, които трябва да се поставят, правилата и отговорностите на децата, както и на важните умения за управление на дисциплината. Заедно с персонала на ЦНСТ екипът на ПИЦ – Плевен коментира и темата за конфликтите в социалните институции – причините за възникване, методите за диагностициране и интервенциите за тяхното разрешаване.Част от обученията бяха и разнообразни интерактивни практики, с помощта на които под формата на игри участниците се запознаха пряко с различни проблемни ситуации и справянето с тях. Те споделиха, че подобни обучения са изключително полезни за екипите на ЦНСТ от гледна точка на ценната информация, която научават и ще приложат в ежедневната си работа с децата, но и като своеобразен тиймбилдинг, по време на който всеки има възможността да коментира с колегите си от другите центрове предизвикателствата, пред които е изправен. За участието си всички получиха сертификати за преминато обучение.