На 24 октомври в Конферентна зала „Гена Димитрова“ екип от Превантивно-информационния център по зависимости проведе среща с членове на Ученически съвети от училищата в Плевен, които са орган на ученическото самоуправление, обединяващ и представляващ волята на учениците. Проявата, организирана от Община Плевен, бе по инициатива на Ученическите съвети, като целта е в рамките на поредица от подобни срещи с представители на институциите в Плевен да се подобри комуникацията между тях и учениците.В срещата участие взеха над 40 представители на Ученическите съвети на 10 плевенски училища: Професионална гимназия по транспорт „Проф. Цветан Лазаров“, СУ „Пейо Яворов“, Професионална гимназия по лозарство и винарство „Александър Стамболийски“, Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване, ДФСГ „Интелект“, ПГПЧЕ „Димитър Димов“, Професионална гимназия по механоелектротехника, Професионална гимназия по електроника и химични технологии „Проф. Асен Златаров“, Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Луи Пастьор“ и Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“.Председателят на Общинския съвет по наркотични вещества Катя Божикова ги запозна с дейността и мисията на ОбСНВ и Превантивно-информационния център към него, споделяйки повече за това, с което се занимават специалистите на ПИЦ и предизвикателствата, пред които ежедневно са изправени в работата си.От своя страна, младежите демонстрираха интерес по темите, свързани със зависимостите и употребата на наркотични вещества, показаха, че са доста добре запознати с проблематиката и не спестиха въпросите, които ги вълнуват. Работейки по групи, те формулираха най-важните теми, по които искат да научат повече, обосновавайки своя интерес именно към тях. Сред близо 30-те въпроса, които учениците поставиха, бяха защо наркотиците са легални в някои страни, а в други – не; какво кара хората да се пристрастяват към тях; социалната среда ли тласка човек към дрогата; как можем да помогнем, ако разберем, че някой от семейството ни употребява; колко време може да отнеме лечението на зависимостта и лузър ли си, ако не пушиш трева.Участниците споделиха мнението, че подобни инициативи могат да бъдат изключително полезни за младите хора в града. Те изразиха желание за следващи срещи със специалистите на ПИЦ, които да бъдат фокусирани върху теми, валидни за конкретни по-малки групи, предполагащи по-задълбочени дискусии, обмен на информация и в крайна сметка да подпомагат личностното и социално ориентиране на младите.