Ученици от пети и шести клас на СУ „Христо Смирненски“ – Плевен бяха групата, с която продължи работата на екип на Превантивно-информационния център по зависимости в областния град. Проявата бе част от съвместния план за работа на ПИЦ и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Плевен и се реализира с любезното съдействие на директора на СУ „Христо Смирненски“ Николай Иванов. Срещата на специалистите от ПИЦ – Плевен и възпитаниците на училището бе посветена на формите на превенция, базирана на умения, полезни за живота: как да бъдем успешни и как да се представяме в обществото. Психологът Марина Трифонова коментира с учениците какви са стъпките към успеха, лесно или трудно се стига до него, като те споделиха своето мнение по темата и подкрепиха с примери визията си за успеха.В дискусията бяха включени различни интерактивни форми, чрез които младите хора се запознаха по-добре с темата. Разделени на групи, чрез похватите на изобразителното изкуство те развихриха творческата си фантазия, представяйки дейностите, с които обичайно се занимават в своето ежедневие. Чрез „Стъпалата към целта“ всеки имаше възможността да избере своята такава, която желае да постигне. Сред тях се откроиха училището, университета, работата и приятелския кръг. Сред своите цели учениците изведоха „следването във висше учебно заведение, да станат популярни музиканти, които да правят турнета по целия свят…“, а своята мечтана цел сподели и един бъдещ треньор по тенис на маса.Всеки, който изяви желание, имаше възможността да „сключи“ и „Договор със себе си“, в който вписва не просто мечтата си, но и онова, от което ще има нужда, за да я постигне. Вероятните трудности по пътя към целта и начините, чрез които ще се опита да ги преодолее. Хората, на които би разчитал по пътя, както и крайният срок, в който това трябва да се случи. Учениците не скриха интереса си към тази тема, като изразиха желание и за нови срещи с екипа на ПИЦ – Плевен по други важни за тях въпроси.

СУ „Христо Смирненски“ – Плевен е едно от тези, в които се реализират и националните програми за превенция „Кодово име: Живот“ 5-7 клас и „От връстници за връстници“ 8-11 клас.