Нова статия, свързана с пандемията и употребата на наркотични веществата сред младите хора заключава, че COVID е предоставил защитни ползи за някои, като същевременно е допринесъл за рисковите фактори за други. В своята публикация в Journal of Adolescent Health д-р Линда Рихтер, вицепрезидент „Превантивни изследвания и анализи“ в „Partnership to End Addiction“, отбелязва, че добрата страна на пандемичните ограничения е, че те подчертават и подсилват определени принципи, които специалистите по превенция отдавна познават. Например, че повече време, прекарано със семейството, като цяло е вид защита, докато повече време без надзор с връстници води до рисково поведение, когато става дума за употреба на наркотични вещества от младежи.

Д-р Рихтер казва, че пандемията е разкрила значителни уязвимости в нашата мрежа за социална сигурност. Процентът на предозиране с опиоиди рязко се е повишила, тъй като уязвимите хора са били отрязани от своите макар и ограничени, но необходими здравни грижи и лична подкрепа. Политиките, насочени към защита на населението от болести, оказват значително напрежение върху психическото и емоционалното здраве, социалните връзки и академичния напредък на младите хора.

С напредването на пандемията по-нови проучвания изследват нейните по-нюансирани и развиващи се ефекти по отношение на употребата на наркотични вещества от младите хора. За да се разберат по-добре разнообразните ефекти на пандемията върху потенциала за повишен риск от употреба на вещества от младите хора и да се реагира ефективно, някои ключови променливи, които трябва да бъдат разгледани при бъдещи изследвания, включват: семейна динамика, моделиране на употребата на вещества от възрастни, социална изолация, време, прекарано с родителите, стрес в училище, сън, намален достъп до вещества и възраст на започване на употреба.

Източник: Partnership to End Addiction