Смъртните случаи от предозиране с наркотици сред бременни и родилки са се увеличили с повече от 180 процента през последните пет години, според ново проучване, проведено в Училището по обществено здраве Mailman към Колумбийския университет. Анализът също така разкрива, че броят на смъртните случаи от свръхдоза сред бременните е достигнал рекорд през 2020 г., вероятно влошен от социални, икономически и здравни фактори, свързани с пандемията от COVID-19. Констатациите са публикувани в Journal of Pediatrics.

Смъртните случаи от свръхдоза сред бременни между 2017 г. и 2020 г., са идентифицирани от данните от националните регистри, които включват информация дали смъртта се касае за лице, което е било бременно в момента или наскоро. Изследователите изчисляват годишната смъртност от предозиране и изследват специфичните видове лекарства, отговорни за всяко предозиране. За сравнение, изследователите също така изчисляват смъртността от предозиране сред жените в репродуктивна възраст като цяло (които не са бременни).

От 7 642 смъртни случая, свързани с бременността, настъпили сред бременни жени и жени след раждане, 1 249 се дължат на предозиране с наркотични вещества. През четиригодишния период смъртността от свръхдоза се е увеличила с повече от 80 процента до 11,85 на 100 000 през 2020 г., в сравнение с 38-процентно увеличение сред жените в репродуктивна възраст като цяло. И за двете групи увеличенията на смъртността от свръхдоза през 2020 г. са по-изразени в сравнение с увеличенията през всяка друга предходна година. Свързаните с бременност смъртни случаи от предозиране с бензодиазепини, хероин и опиоиди, отпускани с рецепта, са били предимно стабилни от 2017 г. и 2020 г., в сравнение с големи увеличения на смъртните случаи, включващи фентанил, метамфетамини и кокаин. Увеличаването на смъртните случаи, свързани с фентанил, е особено изразено през 2020 г., като почти се удвоява.

„Известно е, че бременните и родилките се сблъскват с бариери пред достъпа до лечение с наркотици и услуги за намаляване на вредите, което, когато се съчетае със стресови фактори, свързани с пандемията, спиране на здравеопазването и все по-нестабилно нерегулирано предлагане на лекарства, може да е увеличило риска от фатално предозиране“, смята Емили Брузелиус, докторант в Катедрата по епидемиология в Училището по обществено здраве Mailman и първи автор на проучването. „Подобрените стратегии в подкрепа на усилията за предотвратяване на употребата на вещества, лечение и намаляване на вредите сред бременните и родилките са критични и много необходими. Очакваме нови и подобрени подходи да помогнат за справяне с тревожните тенденции, които наблюдаваме“, допълва проф. Силвия Мартинс, професор по епидемиология и старши автор на изследването.

Източник: News-Medical.Net