Броят на магазините, продаващи алкохол в даден квартал, е свързан със случаите на насилие над деца в същия район, сочи ново проучване, публикувано в списание Alcoholism: Clinical and Experimental Research. Изследването, проведено в Сакраменто, Калифорния, установява, че наличието на само още един магазин за алкохол в даден район е свързано с 13,5% повече доказани случаи на насилие над деца за период от една година и увеличение с 10,5% на децата в приемна грижа. Резултатите показват важността на наличието на достъп до алкохол за създаване на условия, които могат да доведат до насилие над деца, казва Бриджит Фрейстлер, водещ автор на изследването и професор по социални дейности в Държавния университет на Охайо. „Връзката между алкохолната среда и малтретирането на деца е сложна“, обяснява Фрейстлер. „Индивидуалните интервенции за намаляване на употребата на наркотични вещества няма да решат напълно проблема, без да се обърне внимание на проблема с предлагането на алкохол“, смята тя.

Проучването изследва употребата и предлагането на алкохол и насилието над деца в 326 блокови групи от преброяване в Сакраменто за три времеви периода (1999, 2001 и 2003 г.). Фрейстлер отбелязва, че тя и нейните колеги са използвали тези по-стари данни, защото е много трудно да се получат толкова подробни данни на ниво квартал. Но според нея, връзките, открити в проучването, са актуални и днес. Изследователите са използвали концепция, наречена „пазарен потенциал“, която е общото възможно търсене на стока – в този случай алкохол – в определен район. „Пазарният потенциал е свързан с броя на баровете, ресторантите и заведенията за алкохол в квартала. Пазарният потенциал за употреба на алкохол не е оценен по начин, който би ни позволил да разберем как може да бъде свързан с проблеми, свързани с алкохола и насилие над деца“, коментира още Фрейстлер.

Резултатите показват, че 1% по-високо количество алкохол на глава от населението, консумирано в квартала, е свързано с 3,2% повече деца, постъпили в приемни семейства поради опасения, свързани с алкохола. Фрейстлер отбелязва, че постъпването на деца в приемна грижа е висок праг за определяне, че децата са застрашени от употребата на алкохол от родителите си. Това предполага, че целта трябва да бъде намаляването на общото количество алкохол сред 18- до 29-годишните. „Стратегиите, които намаляват пиенето, дори сред тези, които пият на по-ниски нива, могат да намалят свързаните с алкохола влизания в приемни семейства“, казва тя. „Това, което се случва, е, че магазините, които продават алкохол, са разположени в квартали, където например има повече млади хора, които също са склонни да пият повече. Това поддържа цикъл, в който младите възрастни, които са склонни да пият повече, получават по-лесен достъп до алкохол, което води до повече пиене. И крайният резултат е повече случаи на насилие над деца“, обобщава изследователят.

Източник: ScienceDaily