Хазартната зависимост е свързана с повишен риск от опити за самоубийство, особено сред младите, според ново изследване на Университета на Глазгоу и Лондонския университет. Публикувано в списанието The Lancet Public Health, проучването показва, че в течение на една година младите (на възраст 16-24 години), които са развили зависимост към хазарта, са били 2,74 пъти по-склонни да се опитат да се самоубият.

Хазартното поведение е динамично и проучването установява, че всяка ескалация на вредата от хазарта е свързана с повишен риск от склонност към самоубийство. Малко проучвания са изследвали връзката между хазарта и склонността към самоубийство, а още по-малко са тези, които са изследвали тази връзка сред младите, въпреки че съществува едновременно повишен риск както от склонност към самоубийство, така и от вреда от хазарта сред тези на възраст 16-24 години. В проучването отговорите на 1941 младежи, анкетирани два пъти в течение на една година (първо между юни и август 2019 г. и след това между юли и октомври 2020 г.), са анализирани, за да се проследят промените в тяхното поведение, свързано с хазарт и самоубийство. Вредата от хазарта е измерена с Индекса за проблем с хазарта (PGSI), който се измерва от 0 за непрактикуващи хазарт до максимум 27 точки. През годината увеличението на резултата от PGSI само с една точка или повече се свързва с повишен риск от опит за самоубийство.

Младежите е вероятно да имат по-голяма склонност към поемане на риск от по-възрастните, включително импулсивност и експериментиране в търсене на усещания. Независимо от това, докато е установено, че импулсивността, самотата, лошото благосъстояние и тревожността частично обясняват връзката между склонността към самоубийство и хазарта, открита в проучването, тези фактори не я обясняват напълно. Авторите на изследването твърдят, че техните констатации показват необходимостта от бързо идентифициране на онези, които може да изпитват по-голяма вреда от хазарта, и от намеса. За да се направи това може да означава, че рутинният и повтарящ се скрининг е включен в рамките на първичната здравна помощ, социалните грижи и други съответни организации за обществени услуги, за да се позволи ефективна идентификация и дейности за предотвратяване на самоубийства сред младите с повишен риск.

Източник: Medical Xpress