С двудневно изнесено надграждащо обучение на екипи от Центрове за настаняване от семеен тип в Плевен, Левски и Садовец Превантивно-информационният център по зависимости в Плевен приключи дейностите по Програма „Подай ръка“. В обучението под наслов „Посредничество и подпомагане на деца в нужда“ участваха служители от ЦНСТ, пряко ангажирани с възпитанието на децата – психолози, възпитатели, социални работници, както и деца от центровете, които са неформални лидери в общността. Домакин на проявата бе Туристическият дом в Плевен, който посрещна общо 12 служители на ЦНСТ и 6 деца, настанени в центровете.Обучители в рамките на проявата бяха психолозите от ПИЦ – Плевен Марина Трифонова и Валентин Минков и специалистът „Обучения“ Цветомир Стефанов, които в началото запознаха участниците с правилата на обучението и представиха отделните модули от него, а екипите на ЦНСТ и децата споделиха своите очаквания. В първия ден сред акцентите бяха темите за превенцията – какво представлява тя и кои са ефективните методи за превенция, както и за доброволчеството и лидерството и как те могат да помогнат на човек и хората около него. Психологът Валентин Минков запозна присъстващите с подхода „Връстници обучават връстници“ с идеята деца-лидери, настанени в ЦНСТ, да преминат съответното обучение и да се превърнат в обучители на своите връстници. Също така, бяха представени Националните програми за превенция употребата на наркотични вещества в училищна среда за ученици 5-7 клас и 8-11 клас, по които някои от децата от ЦНСТ вече работят в своите училища. Интерес предизвикаха и темите за общуването и комуникативните умения, а също и тази за работата в екип, които бяха съпътствани с разгорещени дискусии, решаване на казуси, както и разнообразни ролеви игри.Във втория ден от обучението екипът на ПИЦ – Плевен бе включил теми за менторството и какво означава да бъдеш ментор, методите за ненасилствено въздействие, както и за медиацията при разрешаване на конфликти. Чрез интересни презентации децата и служителите от ЦНСТ научиха повече за тях, а също така почерпиха идеи за това как тези знания могат да бъдат полезни в ежедневието им. Обучението бе полезно и с това, че се превърна във форум за споделяне на нови идеи, разговори за предизвикателствата, пред които специалистите са изправени в отговорната си работа, както и обмяна на опит и полезни практики. На финала екипите на ЦНСТ не скриха удовлетворението си от наученото и изразиха готовност за участие в следващи подобни срещи, като бяха набелязани и теми, които са от интерес, както за самите тях, така и за децата, настанени в центровете.