Употребата на кокаин се е увеличила в цяла Европа, показва проучване на отпадъчните води в целия ЕС, като най-високите нива на остатъци са открити в Белгия, Испания, Португалия и Холандия. Проучването, най-голямото до момента от базираната в Лисабон европейска агенция за мониторинг на наркотиците EMCDDA, анализира ежедневните отпадъчни води във водосборните зони на пречиствателните станции, обслужващи около 54 милиона души в 104 европейски града. То анализира проби, събрани за период от една седмица между март и април миналата година за следи от кокаин, амфетамин, метамфетамин, MDMA/екстази, кетамин и канабис и установи, че употребата на наркотици е по-голяма, отколкото в предишни проучвания.

„Днешните открития от рекордните 104 града рисуват картина на проблем с наркотиците, който е едновременно широко разпространен и сложен, като всичките шест вещества са открити на почти всяко място“, казва директорът на EMCDDA Алексис Гусдил. Резултатите показват „продължаващо нарастване на откриванията на кокаин“, тенденция, наблюдавана от 2016 г., и че повече градове са съобщили за следи от метамфетамин, известен също като кристал мет. Повече от половината от 66-те европейски града с данни за 2021 г. и 2022 г. регистрират увеличение на остатъците от кокаин. Кетаминът беше включен за първи път в анализа за 2022 г. поради „признаци за повишена наличност на кетамин в Европа“. Най-голямо количество остатъци са открити в отпадъчни води в градове в Дания, Италия, Португалия и Испания.

Източник: FOX News