Употребата на вещества е струвала на канадската икономика 49,1 милиарда долара през 2020 г. Това е скок от повече от 11 милиарда долара между 2007 г. и 2020 г. или близо 12% в разходите на човек. Последните налични данни са част от доклада Canadian Use Costs and Harms (CSUCH) 2007-2020, публикуван от Канадския център за употреба на вещества и пристрастяване (CCSA) в партньорство с Канадския институт за изследване на употребата на вещества към Университета на Виктория (CISUR). Само загубата на производителност е струвала 22,4 милиарда долара или 589 долара на човек през 2020 г. Това включва стойността на загубената работа поради преждевременна смърт и дългосрочна и краткосрочна нетрудоспособност.

„Фактът, че загубата на производителност е водещата категория разходи, показва, че употребата на вещества не е само проблем на здравеопазването“, казва д-р Адам Шерк, учен в CISUR и изследовател в проучването. „Работодателите могат да подкрепят служителите си, като разработят подкрепящи политики за употребата на вещества и инвестират в програми за превенция, намаляване на вредите и лечение“. Докладът анализира разходите за употреба на вещества по четири ключови категории. В допълнение към загубата на производителност (45,6% от общите разходи), разходите за здравеопазване възлизат на 13,4 милиарда долара (27,4%). Разходите за наказателно правосъдие са били 10 милиарда долара (20,3%), докато другите преки разходи са допринесли за 3,3 милиарда долара (6,7%). Тези цифри илюстрират как проблемите с употребата на вещества могат да бъдат открити в много аспекти от нашето ежедневие и че са необходими решения за справянето с тях.

Допълнителните констатации от доклада включват:

– Алкохолът представлява малко повече от 40% от общите разходи по субстанции на 19,7 милиарда долара.
– Разходите за употреба на алкохол и тютюн се различават във времето.
– Разходите за употреба на алкохол са се увеличили с 21%, докато разходите за употреба на тютюн на човек са намалели с 20%.
– Употребата на опиоиди е струвала 7,1 милиарда долара през 2020 г. – най-високата стойност от всички изследвани години. Близо 75% от тези разходи са свързани със загуба на производителност и по-специално с хора, умиращи в ранна възраст от употреба на опиати.
– Разходите за употреба на вещества на човек са се увеличили с 11,8% от $1154 през 2007 г. до $1291 през 2020 г.
– Разходите на човек за опиоиди и стимуланти са се увеличили най-много от всички вещества от 2007 г. насам, отразявайки все по-токсичното нерегламентирано предлагане на лекарства и броя на вредите, свързани с отравяне с наркотици.
– Цената на канабис на човек е намаляла с 9,1% между 2018 г. и 2020 г. след легализирането на употребата му за развлечение. Спадът през последните три години се дължи на намалените разходи за наказателно правосъдие.

„Има близо 74 000 смъртни случая поради употреба на вещества през 2020 г., което е почти 200 загубени живота всеки ден. Алкохолът и тютюнът представляват над 85% от смъртните случаи сами по себе си“, обяснява Емили Бигар, анализатор на изследванията и политиката на CCSA и изследовател по проекта. „Нашите оценки показват не само как употребата на вещества засяга системите на здравеопазването и наказателното правосъдие, но и способността на хората в Канада да работят и да допринасят за икономиката. Необходими са инициативи в целия спектър от превенция, намаляване на вредите и лечение, за да се подобри здравето и производителността на хората в Канада“, допълва тя.

Източник: Financial Post