Известно е, че пристрастяването към хазарта, наричано още „патологичен хазарт“ и „хазартно разстройство“, има сериозни икономически, социални, психически и физически последици за засегнатите. Един от основните фактори, допринасящи за развитието и рецидива на това заболяване, е стресът. Проучванията, обаче, показват, че замяната на хазарта с алтернативни дейности в свободното време може да намали вероятността от развитие на разстройството. Изследователски екип, ръководен от Йошифуми Миядзаки, почетен професор в Центъра за околна среда, здравеопазване и полеви науки към университета Чиба в Япония, се е опитал да проучи потенциала на природната терапия, базирана на звуци от природата, за намаляване на реакциите на стрес сред хора с хазартна зависимост. Екипът е имал за цел да сравни физиологичните и психологическите ефекти на звуци от природата и града върху такива пациенти.

Проучването включва 22 японски участници от мъжки пол на възраст между 25 и 60 години с диагноза патологична склонност към хазарт въз основа на общ резултат 5 или по-висок по скалата на South Oaks Gambling Screen. Участниците са разделени на случаен принцип в две групи и изложени или на дигитални природни звуци, или на звуци от трафик на градско кръстовище, които са представени по балансиран начин. Като част от тестването на физиологичните ефекти от експозицията, автономната нервна активност на участниците е измерена с помощта на сензори за вариабилност на сърдечната честота, а система за близка инфрачервена спектроскопия е използвана за измерване на промените в концентрациите на оксихемоглобин (окси-Hb) в тяхната двустранна префронтална кора.

Резултатите от проучването категорично показват, че излагането на естествени стимули предизвиква физиологична релаксация и други положителни реакции сред пациентите със зависимост към хазарт. Наблюдавано е значително намаляване на концентрацията на окси-Hb в двустранния префронтален кортекс на участниците, докато слушат звуци от природата, което ги е карало да се чувстват по-спокойни и позитивни. Това е потвърдено от ниските резултати на подскалата за отрицателни емоции POMS2 и е засвидетелствано от подобрение в общото настроение на участниците, чувството за комфорт и релаксация.

Констатациите от това проучване подчертават значението на звуците от природата при управлението на негативните емоционални състояния при пациенти с хазартна зависимост. „Естествената терапия може да бъде полезна за намаляване на стреса при различни групи пациенти и общото население, особено когато нашето общество става все по-изкуствено и нивата на стрес се увеличават. Тъй като научните доказателства продължават да се натрупват, различни природни стимуланти, включително слуховият стимулант, използван в това изследване, може да допринесат за намаляване на стреса при хората“, заключава проф. Миязаки.

Източник: Medical Xpress