Темата за наркотиците бе във фокуса на проява, организирана от Община Кнежа, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Професионалната гимназия по земеделие „Стефан Цанов“ – Кнежа и с участието на специалисти от Превантивно-информационния център по зависимости в Плевен и Терапевтичен център „Свети Илия“ – Габрово. Срещата събра ученици от шести и седми клас от община Кнежа. Пред тях – чрез методите на т. нар. „форум театър“ – доброволци от Клуб „Връстници обучават връстници“ към ПГЗ „Стефан Цанов“ с ръководител г-жа Снежана Драшанска пресъздадоха историята на тийнейджър, която както психологът от ПИЦ – Плевен Валентин Минков сподели преди изявата на младежите е действителната и главен герой в нея е момче, с което той е работил.Историята срещна публиката с предизвикателствата, пред които е изправен днес младият човек – от проблемите в семейната среда и неразбирането от страна на връстниците, през малката стъпка от желанието да се харесаш на останалите, често водеща до попадане в капана на наркотиците, като се стигне до големите проблеми, които обикновено съпътстват изкушения да посегне към дрогата. В обратната връзка с публиката Валентин Минков коментира важните въпроси, засегнати в постановката, а учениците от община Кнежа имаха възможността да споделят своето мнение, да заявят как биха постъпили в определена ситуация и сами направиха изводи за това до какво може да доведе един грешен избор.Радвам се, че успяхме да организираме тази проява и то с деца на възраст, в която започват да стават все по-податливи на употребата на различни видове вещества – не всички от които са силно наркотични, но често са началото към най-лошото, обърна се към участниците в събитието кметът на Община Кнежа Илийчо Лачовски. Той отбеляза, че в стремежа си да бъдат по-модерни и приобщени в други групи свои връстници децата често посягат към енергийните напитки, цигарите или алкохола. „Затова и целта на нашите гост-лектори е да ви покажат и да ви информират какви са последствията за вашето здраве от всичко това, което употребите. За да може в момента в който вземете това решение, да бъдете информирани, тъй като нещата са много сериозни“, подчерта кметът на Кнежа.Изключително вълнуваща бе срещата на учениците с екипа на Терапевтичен център „Свети Илия“ – Габрово – Илко Бояджиев, основател и председател на Фондация „Общност в помощ на зависимите“ и Калоян Каменов, социален асистент и консултант с личен опит, както и с Диана Манчева, майка на зависим. От първо лице младежите научиха какъв е пътят към зависимостта, какво причинява тя не само на употребяващия наркотици, но и на неговото семейство, какво им е отнела дрогата и какви са начините да останем далеч от тази опасност.