Устройствата за вейпинг нагряват течност в аерозол, който се вдишва в белите дробове. Въпреки че някои хора смятат, че вейпингът е по-добра алтернатива от пушенето на обикновени цигари, той все пак може да доведе до увреждане на белите дробове. Според проучване от 2018 г. в САЩ са се предлагали над 7700 аромата за електронни течности от повече от 1200 фирми. Когато химикалите в електронните течности се аерозолизират или се превръщат във фин спрей, те могат да повлияят на клетките, като променят клетъчния растеж и предизвикват възпаление, наред с други промени.

Ето какви са пораженията, които вейпингът може да нанесе конкретно на белите дробове:

Облитериращ бронхиолит

Белият дроб на пуканки, известен също като облитериращ бронхиолит, е форма на белодробно заболяване. То възниква, когато най-малките дихателни пътища на белите дробове, наречени бронхиоли, се набраздят и въздухът не може да преминава през тях. Това е необратимо заболяване. Според Американската белодробна асоциация (ALA) химикали като ацеталдехид, формалдехид и диацетил могат да допринесат за развитието на белия дроб на пуканки. Проучване от 2021 г. показва, че електронните цигари също произвеждат 2,4-бутандион и 2,3-пентандион като странични продукти при нагряването на наличните захари и ароматни добавки. Те също могат да допринесат за развитието на белия дроб на пуканки.

Липоидна пневмония

Според ALA течността за вейп може да съдържа никотин, пропиленгликол и ароматизатори, наред с други химикали. Центровете за контрол и защита от заболяванията (CDC) предполагат, че липоидната пневмония може да възникне, когато аерозолните масла в електронните цигари попаднат в белите дробове и създадат възпалителна реакция. В здравия бял дроб ресничестият апарат, слоят слуз, кашличният рефлекс и липидният слой на алвеолите работят заедно, за да почистват дихателните пътища. Проучване на случай от 2020 г. обаче показва, че нивата на рецептора за тромбоцит-активиращ фактор (PAFR) в клетките, покриващи дихателните пътища, се увеличават при хора, които използват устройства за вейпинг. Пневмококовите бактерии лесно се свързват с рецепторите на PAFR, което означава, че вейпингът може да увеличи податливостта на човека към пневмония.

Пневмоторакс

Пневмотораксът възниква, когато въздухът се събере в плевралното пространство извън белия дроб, което води до частичен или пълен колапс на белия дроб. Статия от 2021 г. изтъква тютюнопушенето като известен рисков фактор за пневмоторакс. В нея, обаче, се отбелязва липсата на изследвания за дългосрочните последици за здравето от вейпингът, включително дали има установена връзка с пневмоторакса.

Рак на белия дроб

Пушенето на цигари е добре познат рисков фактор за рак на белия дроб. Въпреки това, тъй като вейпингът е все още сравнително ново явление, в момента се провеждат изследвания за установяване на връзката му с рака на белия дроб. Въпреки това течността за изпаряване съдържа химикали, свързани с повишен риск от рак на белия дроб, включително формалдехид, ацеталдехид и акролеин.

Източник: MedicalNewsToday