Нови изследвания показват, че пушенето на трева далеч не е безобидно: ежедневната употреба може да увеличи риска от сърдечни заболявания. Повишеният риск не е незначителен. Ежедневно употребяващите марихуана са с около една трета по-склонни да развият коронарна артериална болест в сравнение с хората, които никога не са употребявали канабис, казват изследователите. Марихуаната става все по-разпространена и връзката й със сърдечните заболявания е обезпокоителна, споделя водещият изследовател д-р Ишан Паранджпе от Станфордския университет в Калифорния. „Ефективността на канабиса всъщност се е увеличила през последните няколко десетилетия. От гледна точка на обществената политика, сега марихуаната е легализирана в 39 щата и също има много голям легален пазар на канабис. От медицинска гледна точка има няколко по-малки обсервационни проучвания и проспективни кохортни проучвания, в които са разгледани сърдечно-съдовите ефекти на употребата на канабис“, посочва той.

За проучването Паранджпе и колегите му са използвали резултатите от програма на Националния здравен институт на САЩ, за да съберат данни за здравето и навиците на 175 000 души и тяхната употреба на марихуана. За да увеличат шансовете техните открития да определят дали марихуаната е причинила увеличаване на риска от сърдечни заболявания, те са използвали генетично базиран подход. След като са взели предвид възрастта, пола и основните рискови фактори за сърдечни заболявания, изследователите са установили, че употребяващите канабис са с 34% по-склонни да имат сърдечни заболявания, отколкото тези, които никога не са опитвали марихуана. Изследователите са установили, че употребата на канабис е свързана с по-високи нива на триглицериди и лош холестерол, както и по-висок индекс на телесна маса.

Д-р Паранджпе отбелязва, че ефектите от марихуаната може да са дори по-лоши за хора, които вече имат сърдечни заболявания. „Има някои данни в миналото, които показват доста солидно, че канабисът води до повишен риск от сърдечни удари, но това е предимно при по-млади хора. Това, което бих казал е, че лекарите могат да съветват пациенти със сърдечно заболяване, че марихуаната може да има отрицателен ефект върху тях“, споделя той.

Източник: WebMD