От 28 до 30 юни Перник бе домакин на XVII-ата Национална конференция по проблемите на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества. Организатори на форума бяха Секретариатът на Националния съвет по наркотични вещества и Общински съвет по наркотични вещества – Перник със съдействието на Националния център по обществено здраве и анализи и Регионална здравна инспекция – Перник. В конференцията участие взеха представители на общински съвети по наркотични вещества и превантивно-информационни центрове от цялата страна, като в рамките на тридневната програма сред включените теми бяха представяне на добри практики по превенцията на наркотични вещества – както на национално, така и на европейско ниво, дискусия по теми и въпроси, свързани с най-тревожните тенденции по отношение употребата на наркотици, представяне на обобщени данни от реализираните дейности за целия тригодишен период на Националната програма „Кодово име Живот“ за ученици 5-7 клас, а също така бяха обсъдени редица организационни въпроси.Сред представените добри практики бе и Програма „Подай ръка“ на Превантивно-информационния център по зависимости – Плевен, като за предизвикателствата пред реализирането й повече разказаха авторът на програмата – психологът Валентин Минков, и председателят на Общинския съвет по наркотични вещества в Плевен Катя Божикова. Участниците в конференцията бяха запознати с различните етапи от програмата – от представянето на включените в нея дейности пред ръководствата на ЦНСТ от област Плевен, сформирането на обучителна група от деца и група на персонала, провеждането на обучения до предстоящата работа по идентифициране на децата в риск от употреба на психоактивни вещества и индивидуалното им консултиране. В презентацията, подготвена от екипа на ПИЦ – Плевен, бе включен снимков материал от петте модула, реализирани по програмата, както и от базовите и надграждащите обучения с участието на деца и персонал от ЦНСТ, чрез който участниците в конференцията имаха възможността да се запознаят по-добре с програмата.Презентацията провокира оживена дискусия и множество въпроси, свързани с изработването и реализирането на програми за селективна превенция. По мнение на участниците в конференцията, „Подай ръка“ е отличен пример за работа в тази посока, като представеното от ПИЦ – Плевен стана повод за нови идеи и бъдещи инициативи по такъв тип превантивни дейности.