Смъртните случаи от непреднамерено предозиране с опиоиди са нараснали с безпрецедентна скорост през последното десетилетие, с изключително широк географски и социално-демографски обхват. Въпреки че е имало значително внимание върху опиоидната епидемия сред възрастните, юношите и младите хора са имали по-голямо увеличение на смъртността от свръхдоза, отколкото общото население. От 2010 г. до 2021 г. годишният процент смъртни случаи от свръхдоза наркотици сред юноши на възраст от 14 до 18 години се е увеличил 2,3 пъти, достигайки най-високата стойност от 5,49 на 100 000 младежи. Това рязко покачване се дължи основно на увеличеното разпространение на незаконно произведения фентанил. През същия този 12-годишен период смъртните случаи, свързани с фентанил, са се увеличили с 23,5 пъти сред младежите, като фентанил е идентифициран в 77,14% от смъртните случаи на свръхдоза сред подрастващите до 2021 г., в сравнение с 5,76% за опиоидите, отпускани с рецепта, и 2,27% за хероина.

Подрастващите и младите хора са по-склонни от по-възрастните да бъдат изложени на фентанил и да търсят фентанил като предпочитан опиоид. Фентанилът също е широко разпространен на пазара на незаконни наркотици, често комбиниран с оксикодон или други опиоиди, както и неопиоидни вещества, включително бензодиазепини и метамфетамини във фалшиви пресовани хапчета.

От съществено значение е специалистите да прилагат стратегии за превенция на употребата на вещества и предозиране от ранна юношеска възраст. Те трябва да ангажират младежите в различни среди, включително първична медицинска помощ, училище и други клинични или базирани в общността програми. Медиираните от специалисти интервенции включват рутинен скрининг за употреба на вещества, превантивно консултиране, кратка интервенция и насочване към лечение, ако е показано. Обучението за опасностите от фентанил е от съществено значение за намаляване на риска от предозиране. Младежите трябва да бъдат съветвани никога да не използват забранени хапчета или улични наркотици и информирани за риска от замърсяване с фентанил на пресовани хапчета и други наркотици. За младежи, които не употребяват умишлено опиоиди, тест лентите с фентанил могат да бъдат ефективна стратегия за намаляване на вредите за откриване на замърсяване с фентанил и промяна на поведението при употреба на наркотици.

В крайна сметка всички младежи, изложени на риск от предозиране с опиати, и лицата, които се грижат за тях, трябва да получат налоксон и да бъдат обучени как да реагират при потенциално предозиране. Младежите трябва да бъдат насърчавани никога да не използват фентанил или други забранени наркотици, когато са сами, така че да може да се приложи налоксон и да се извикат спешни служби в случай на потенциално предозиране.

Източник: Psychiatric Times