Екип на Превантивно – информационен център по зависимости, Плевен става част от изпълнението на дейности от нов младежки проект в област Плевен.

Горещият месец юли дава начало на изпълнението на новия младежки проект на читалище ЛИК – Плевен „Стъпка напред! – действие за личностно и социално развитие на младите хора“, № НПИМД-КО1-ОБЛ-021/2023, подкрепен от  Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта (2023-2025)г., ключова област 1. „Младежки дейности и младежка работа“ със средства в размер на 29 045 лв.

Повече от 320 момичета и момчета на възраст 15-19 години от градовете Плевен, Левски и Кнежа, включително и такива в социален риск, ще имат възможност да станат част от обучения, специални събития, личностно развиващи ателиета, дискусии в периода юли 2023 – януари 2024 г. Към тях се присъединяват вече опитни, бивши лидери на Младежки доброволчески център ЛИК.

Подкрепа за случването на срещите и ангажирането на младите оказват: читалищата „Борба – 1896“ – Кнежа и „Георги Парцалев – 1901“ – Левски; представители на образователни, социални и общински институции и структури. Това е естествен повод за повишаване на професионалната мотивация и опитност; възможност за споделяне на опит, ресурси, идеи за съвместна работа не само на местно, но и на областно ниво.

„Стъпка напред!“ е продължение на традиционния и устойчив във времето ангажимент на ЛИК и привлечени специалисти (обучители, треньори, психолози) към младите, свързан с осигуряване на алтернативни възможности за личностно развитие, осмисляне на свободното време, неформално образование, откриване и стимулиране на активни и креативни младежи и насочването им към общественополезна работа.

Общо шест дейности, само през м. юли, дават възможност на младите хора на възраст 15-19 години да дискутират по теми, идентифицирани като техни нужди и потребности: струва ли си да инвестираме в себе си, как можем да учим извън училище, дали „кой си ти“ е по-важно от „кой не си“? и…

Наситена интерактивна работа, ролеви игри и разбира се, много забавление – добро начало! Благодарим на всички за емоцията – продължаваме напред!