Едновременната употреба на алкохол и канабис може да доведе до негативни резултати като развитие на разстройство, свързано с употребата на вещества, лошо академично и професионално представяне и психични разстройства в сравнение с употребата на едно от двете лекарства самостоятелно. Ново проучване, което изследва едновременната употреба на алкохол и канабис, установява по-високи нива на пиене след 18 месеца.

„Едновременната употреба на алкохол и канабис все повече се признава като рисков фактор за редица проблеми с психичното здраве“, казва Ерик Клаус, доцент по биоповеденческо здраве. „За това проучване използвахме данни от по-голямо надлъжно проучване на хора, злоупотребяващи с алкохол, за да идентифицираме 88 човека, които съобщават, че са използвали само алкохол в началото, и 24, които съобщават за употреба на алкохол и канабис в най-малко 50% от дните на пиене в началото“, обяснява той. Участниците също са завършили сесии за невровизуална диагностика, които включват задача за реакция на стрес и алкохол и задача за стоп сигнал.

„Открихме, че групата за едновременна употреба е имала по-високи нива на пиене през последния месец при 18-месечно последващо посещение. Ако по-голямата интензивност на пиене продължи и хората изпитат повече последствия, изглежда разумно да се предположи, че нивата на пиене могат да продължат да надвишават насоките за пиене на Националния институт за злоупотреба с алкохол и алкохолизъм след пет години, но това трябва да бъде тествано допълнително“, коментира доц. Клаус.

„Едновременната употреба на алкохол и канабис може да бъде свързана с повишена реакция в невронните вериги, свързани с обработката на стреса, в сравнение с употребата само на алкохол. Освен това, откритието подчертава значението на насочването на усилията за превенция към лица, които съобщават за едновременна употреба на алкохол и канабис. Като се има предвид бързо променящият се пейзаж на законодателството за канабиса в САЩ, ще бъде особено важно да продължим изследванията в тази област, за да разберем по-добре рисковите фактори, които предсказват кой е вероятно да се включи в едновременната употреба на алкохол и канабис, както и да се характеризират механизмите, които водят до различни траектории на употреба сред лицата, съобщаващи за едновременна употреба“, казва още специалистът по биоповеденческо здраве.

Източник: Newswise