Интервенциите за справяне с употребата на стимуланти и опиоиди, които вземат предвид расата и пола, може да се окажат по-ефективни за предотвратяване на смъртните случаи от свръхдоза, отколкото настоящите методи, според ръководен от Penn State екип от изследователи, които са проучили как приемането на лечение за наркотици и смъртните случаи от свръхдоза се различават в зависимост от расата и пола. Изследователите са установили, че малцинствените общности са понесли тежестта на кризата както в градските, така и в селските райони. Те съобщават за откритията си в списание Drug and Alcohol Dependence.

Съединените щати са регистрирали повече от 580 000 смъртни случая от свръхдоза от опиоиди и стимуланти през последните 20 години, със 100 000 смъртни случая само през 2020 г. Смъртните случаи от свръхдоза наркотици в САЩ продължават да се покачват въпреки нарастващите случаи на приемане за лечение, като чернокожите мъже и американските индианци – коренните жители на Аляска, са засегнати най-тежко от кризата със свръхдозата, според проф. Абенаа Джоунс от Penn State. „Употребата на вещества и нейните разклонения не само влияят върху индивида – те влияят на обществото като цяло“, казва проф. Джоунс, който цитира социални разходи като по-високи нива на безработица и напрежение върху системите за приемна грижа и наказателно правосъдие. „По време на пандемията от COVID-19 нивата на предозиране при чернокожи лица изпревариха тези на белите за първи път. Искахме да се задълбочим в нюансите в рамките на тези смъртни случаи от свръхдоза и също така да разгледаме постъпилите за лечение, за да преценим как изглежда лечението на разстройства, свързани с употребата на вещества от гледна точка на раса, етническа принадлежност и пол“, коментира още той.

Изследователите са използвали набора от данни за лечение на Администрацията за злоупотреба с вещества и психично здраве, за да проучат приетите за лечение от употреба на вещества от 1992 до 2019 г. Те са използвали широкообхватните онлайн данни за епидемиологични изследвания (WONDER) на Центъра за контрол и превенция на заболяванията, за да изследват докладвани смъртни случаи от свръхдоза от 1999 г. до 2020 г. Началните дати и на двата набора от данни отбелязват годините, в които данните са събрани за първи път. Изследователският екип групира данните в шест категории вещества – кокаин, опиоиди, метамфетамини, кокаин и опиоиди, кокаин и метамфетамини и опиоиди и метамфетамини, като изследва лечението и честотата на предозиране по раса и пол. Те установяват, че приемането за лечение не е в крак със смъртните случаи от свръхдоза и кризата със свръхдозата е имала най-голямо въздействие върху малцинствените общности както в градските, така и в селските райони. По-специално чернокожите мъже и мъжете и жените от американските индианци/местните жители на Аляска са били непропорционално засегнати.

Въпреки че през последните три десетилетия всички расови групи и полове са имали увеличение на приема за лечение и смъртните случаи от свръхдоза – в някои случаи повече от 600% – изследователите отбелязват драматични увеличения за чернокожите мъже и американските индианци/местните жители на Аляска мъже и жени. Чернокожите мъже са имали най-висок процент смъртни случаи от свръхдоза, свързани с кокаин от всяка група. Общностите на американските индианци/местните жители на Аляска са имали най-високи нива на приемане и смъртни случаи с метамфетамин. Изследователите също така установяват, че мъжете имат по-високи нива на приемане за лечение и смъртни случаи от свръхдоза, отколкото жените. Въпреки това, предишни изследвания показват, че различията в лечението се засилват сред жените, които се сблъскват с бариери като разходи, липса на грижи за децата и транспорт и стигматизация.

Източник: News-Medical