Младите хора прекарват часове наред на своите смартфони всеки ден. Мнозина прескачат от TikTok през Netflix към Instagram, оставяйки телефона си, само за да вземат контролер за видеоигри. Все повече изследвания разглеждат потенциалните опасности от прекомерната употреба на цифрови медии, както и потенциалните ползи от умереното използване на цифрови медии от гледна точка на психичното здраве. Скорошно проучване на университета Макгил на 425 жители на Квебек на възраст между 18 и 25 години установи, че младите хора, които имат по-чести психотични преживявания, също са склонни да прекарват повече време в използване на цифрови медии. Интересното е, че проучването, което анкетира участниците за период от шест месеца, също установява, че прекарването на повече време в дигитални медии не изглежда да причинява промяна в честотата на психотичните преживявания с течение на времето, казва водещият автор и резидент по психиатрия в Макгил Винсент Пакуин.

Под „психотични преживявания“ изследователите визират редица необичайни мисли и възприятия, като вярата, че сте в опасност и преживяването да чувате и виждате неща, които другите хора не могат да видят или чуят. Тези преживявания са сравнително чести и засягат около 5% от младите. „Нашите констатации са успокояващи, защото не показват доказателства, че цифровите медии могат да причинят или изострят психотични преживявания при млади хора“, казва Пакуин. „Важно е да се има предвид, че всеки човек е различен. В някои ситуации цифровите медии могат да бъдат много полезни за благосъстоянието на човека, а в други случаи тези технологии могат да причинят непредвидени вреди.

Изследователите се надяват, че техните открития ще помогнат за подобряване на услугите за психично здраве за младите хора. Чрез по-добро разбиране на типовете цифрово съдържание и дейности, които са от значение за младите хора, услугите за психично здраве могат да бъдат направени по-достъпни и по-добре съобразени с индивидуалните нужди, казват те. „Важно е за младите хора, техните семейства и за клиницистите и политиците да имат научни доказателства за рисковете и ползите от цифровите медии за психичното здраве“, смята Пакуин. „Като се има предвид, че млади възрастни с повече психотични преживявания може да предпочитат дигиталните технологии, ние можем да използваме цифрови платформи, за да увеличим достъпа им до точна информация за психичното здраве и до подходящи услуги“.

Източник: Newswise