Хората, които злоупотребяват с марихуана, са застрашени от сърдечни проблеми, съобщават канадски изследователи. Новото проучване установява, че лицата с така нареченото разстройство, свързано с употребата на канабис, могат да имат 60% по-висок риск от инфаркт, инсулт или друг проблем, свързан със сърцето, в сравнение с тези, които не употребяват. „Изглежда има съществена връзка между разстройството, свързано с употребата на канабис, и повишения риск от сърдечно-съдови заболявания“, казва водещият изследовател д-р Анес Баджи, клиничен асистент по психиатрия в Университета на Калгари, Албърта. „Хората, които са били диагностицирани с разстройство, свързано с употребата на канабис, трябва да са наясно с този потенциален риск за тяхното сърдечно-съдово здраве“.

Констатациите също така подчертават важността на разглеждането на рисковете за сърцето, свързани с разстройството при употреба на канабис, което може да е било подценявано или пренебрегвано преди. Баджи обаче предупреждава, че неговото проучване не може да докаже, че злоупотребата с марихуана причинява сърдечни проблеми, а само че хората с разстройство, свързано с употребата на канабис, може да са изложени на по-голям риск. „Здравните специалисти трябва да са наясно с този потенциален риск, когато се грижат за пациенти с разстройство, свързано с употребата на канабис, и да предоставят подходящи насоки и наблюдение. Разстройството при употреба на канабис е модел на употреба на марихуана, който води до клинично значимо увреждане или дистрес“, обяснява д-р Баджи.

Симптомите и поведението, свързани с разстройство при употреба на канабис, включват неуспешни опити за намаляване или контрол на употребата, прекарване на много време в употреба на канабис и изпитване на симптоми на отнемане, когато той не се употребява. „Диагнозата на разстройството, свързано с употребата на канабис, зависи от отговарянето на специфични критерии и не се основава единствено на честотата или количеството употреба. Хората могат да развият това разстройство дори при сравнително рядка употреба на канабис, ако тя води до значително увреждане на техния ежедневен живот, взаимоотношения или цялостно благосъстояние. Не е ясно как точно употребата на канабис може да увеличи риска от сърдечни проблеми. Възможните фактори включват способността на марихуаната да увеличава сърдечната честота, кръвното налягане и възпалението в тялото, както и да повлиява съсирването на кръвта и способността на кръвоносните съдове да се разширяват и отпускат“, казва още специалистът.

„Връзката между употребата на канабис и сърдечно-съдовите заболявания е сложна и може също да бъде повлияна от фактори като метода на консумация на канабис и наличието на други съпътстващи здравословни състояния. Необходими са по-нататъшни изследвания, за да се разберат по-добре тези механизми и цялостното въздействие върху сърдечно-съдовото здраве“, допълва д-р Анес Баджи. За проучването той и неговият екип са събрали пет бази данни, включващи близо 60 000 употребяващи канабис, половината от които имат разстройство, свързано с употребата на канабис. По време на осемгодишно проследяване 2,4% (721) от хората с разстройство, свързано с употребата на канабис, са преживели за първи път инфаркт, инсулт или друго тежко сърдечно заболяване, в сравнение с 1,5% (458), които не са имали разстройство, свързано с употребата на канабис, установяват изследователите.

Източник: US News