В много домове дебне невидима заплаха – такава, която може да засегне здравето на най-уязвимите групи хора. Последните констатации, представени този месец на конференцията на Националната асоциация на практикуващите педиатрични медицински сестри в Денвър, хвърлят светлина върху често пренебрегваната опасност от изпаренията от електронни цигари, особено въздействието им върху децата. От години електронните цигари се рекламират като по-безопасна алтернатива на традиционното пушене. Въпреки това, тъй като тези устройства придобиват популярност сред възрастните, има нарастваща загриженост относно нежеланите последствия за децата, изложени на издишаните пари. Ново проучване на изследователи от Училището за медицински сестри към Университета Емори и Училището за обществено здраве Rollins показва, че децата, живеещи в домакинства, където се използват електронни цигари, неволно вдишват вещества, които могат да навредят на здравето им.

Проучването прилага уникален подход за събиране на данни, който съчетава традиционното използване на кръвни тестове с по-малко инвазивни тестове за слюнка и издишан дъх, за да се определи излагането на децата на опасни вещества. Резултатите са красноречиви: Деца на възраст 4-12 години, които са били изложени на изпарения от електронни цигари, показват значително по-високи нива на метаболити, свързани с химикали, открити в течностите за електронни цигари, в сравнение с техните връстници, които не са били изложени. Тези метаболити пречат на нормалните функции на тялото, като нарушават нивата на допамин и причиняват възпаление и оксидативен стрес. Оксидативният стрес води до увреждане на клетките в цялото тяло и е свързан с множество заболявания, включително диабет, сърдечни заболявания и рак.

„Много хора, които пушат, са преминали към използването на електронни цигари, смятайки, че е по-безопасно за тях и за другите в тяхното обкръжение“, казва д-р Жани Родригес, доцент в Училището за медицински сестри на Университета Емори и водещ автор на изследването. „Въпреки това има химикали в течностите, използвани във вейпа, които са опасни за вас и за онези, които са изложени на изпаренията, които издишвате“, допълва тя.

Резултатите от анализите са споделени с родителите, за да се подчертаят рисковете, свързани с излагането на децата на страничните ефекти от изпаренията на електронните цигари. Изненадващо, много родители не са били наясно с рисковете. В дискусии във фокус групи с изследователи от Университета Емори, повече от половината (11 от 19) от родителите са споделили, че смятат електронната цигара около децата си за незначително притеснение, ако изобщо е притеснение. Това тревожно твърдение подчертава необходимостта от повече информираност по темата.

Източник: Medical Xpress