Бременността може да ограничи желанието за пушене още преди жените да са разбрали, че са заченали

Бременността може да ограничи желанието за пушене още преди жените да са разбрали, че са заченали

Бременни пушачки са намалили вредния навик средно с една цигара на ден още преди да разберат, че са заченали, съобщава ново проучване на Northwestern Medicine, включващо повече от 400 бременни жени. След това, в месеца след като са разбрали за бременността си, участниците са намалили пушенето с още четири цигари на ден. „Нашите констатации предполагат, че бременността може да ограничи желанието за тютюнопушене още преди жените дори да осъзнаят, че са заченали“, казва водещият автор на изследването и главен изследовател д-р Суена Хуанг Маси, доцент по психиатрия и поведенчески науки и медицински социални науки. „Въпреки че признаването на бременността е често срещана мотивация за намаляване или отказване от тютюнопушенето, ако биологичните процеси в ранна бременност също са включени, както се предполага от това проучване, точното идентифициране на тези процеси може да доведе до разработването на нови лекарства за спиране на тютюнопушенето“, коментира тя. Изследването е публикувано на 17 октомври в Addiction Biology.Преобладаващата част от проучванията в тази област се фокусират...
Read More
Благодарим и желаем…

Благодарим и желаем…

Уважаеми колеги, приятели, момичета и момчета, дами и господа, пред идващите празници благодарим на всички вас за доброто и смислено време заедно през изтичащата, нелека 2020. Желаем и се надяваме на нови отворени врати, познати и непроходени пътища, малки крачки и големи успехи за всички. Бъдете здрави и добри! ...
Read More
ОБЯВА

ОБЯВА

ВАКАНТНА ДЛЪЖНОСТ ЗА ПСИХОЛОГ В ПРЕВАНТИВНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО ЗАВИСИМОСТИ Община Плевен обявява свободна длъжност за психолог в Превантивно – информационен център по зависимости (ПИЦ), Плевен, бул. Русе, № 1, ет.4 Основните задължения за длъжността: Осъществява дейности по превенция на зависимости.Планира, реализира и отчита здравно информационни сесии за превенция на рисково поведение сред деца и млади хора в и извън училище; социални институции и др.Осигурява индивидуално и групово психологическо консултиране на деца, младежи, граждани и/или техните семейства, свързано с потенциален или вече индикиран риск от употреба или злоупотреба с ПАВ и други зависимости;Участва в планирането и реализирането на обучения за специалисти, деца и млади хора.Съдейства за изпълнение и постигане на целите на национални, регионални и местни стратегии и проекти, свързани с превенция на рискови фактори. Изисквания за заемане на длъжността: Да са със завършено висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалност „Психология”;Допълнителни умения: Компютърна грамотност;Комуникативни умения;Умения за разработване и координиране на програми и инициативи;Изготвяне на анализи, доклади, отчетна документация. Способност за самостоятелна организация на труда и за работа в екип.Умения за вземане на решения. Необходими документи: Заявление за заемане...
Read More
ОБУЧИТЕЛЕН ТРЕНИНГ ЗА СПЕЦИАЛИСТИ от област Плевен

ОБУЧИТЕЛЕН ТРЕНИНГ ЗА СПЕЦИАЛИСТИ от област Плевен

СЪВРЕМЕННАТА УНИВЕРСАЛНА ПРЕВЕНЦИЯ В УЧИЛИЩНА СРЕДА – КАКВО ДА, КАКВО НЕ”. Национална програма „ЖИВОТ” На 25 октомври 2019 в Плевен се проведе тренинг за специалисти от образователната система и звена за социални услуги от област Плевен за обсъждане и споделяне на подходи и превантивни дейности в и извън училищна среда. Какво е и какво не е универсалната превенция сред деца и млади хора? Защо имаме нужда от нова психология, която да ни помага да се сближаваме помежду си и да се разбираме едни други далеч по-добре, отколкото сега, и именно с нейния инструментариум да работим с децата и младите хора? Повод за срещата бе и обсъждане на ефективното изпълнение на току - що спечелените нови проекти за превенция от плевенски училища, които стартират изпълнение на заложените дейности в началото на ноември 2019. Участниците бяха запознати с пилотното реализиране на национална програма "Живот" с ученици от 5 клас в Плевен, с обратната връзка от децата, както и възможностите за нейното...
Read More
Полска визита в Плевен

Полска визита в Плевен

Част от екипа на ОбСНВ и ПИЦ - Плевен бе домакин на полезна работна среща с колеги от Градския център за социални грижи в Плоцк - побратименият на Плевен полски град.Споделяне на конкретен опит в предоставянето на услуги, общи проблеми и предизвикателства обсъдиха експерти на двата екипа и началникът на отдел "Здравеопзване и социални грижи" в Община Плевен д-р Елза Пачева. Потенциални възможности за партньорство договориха председателят на ОбСНВ Катя Божикова и заместник директорът на полския център Cezary Dusio. ...
Read More