Шофиране под наркотично въздействие – тестове за водачи

Шофиране под наркотично въздействие – тестове за водачи

Въпроси и отговори Във връзка със задавани въпроси и разпространявана разнопосочна информация относно изследванията за употреба на наркотични вещества при шофьори, Националния център на наркомании предоставя отговори на следните по-често срещани въпроси: Какво представлява изследването за наркотични вещества при шофьори? Съгласно законодателството у нас, изследването при водачи на МПС цели да установи употреба на наркотичното вещество от изследваното лице, а не  проявено въздействие или повлияване, т. е. търси се само установяване на наличие на веществото в пробата, а не проявени признаци на ефект. Изследването се провежда на два етапа – предварителен, извършван в момента на полицейската проверка чрез тест за орална течност (слюнка); и потвърдителен – чрез химико-токсикологично изследване на кръвна проба, взета при медицински преглед. Лабораторното изследване се провежда при несъгласие на лицето с резултата от предварителното изследване, отказ да бъде изследвано или по преценка на проверяващите. Лицето може да откаже както предварителното изследване, така и медицинския преглед с лабораторното изследване на кръвна проба, при което се прилагат предвидените в Закона за движението...
Read More