Пиенето при бъдещите бащи е рисков фактор за фетален алкохолен синдром

Пиенето при бъдещите бащи е рисков фактор за фетален алкохолен синдром

Според Центровете за контрол и превенция на заболяванията в САЩ, мъжете пият повече и са почти четири пъти по-склонни да развият разстройство, свързано с употребата на алкохол, отколкото жените. И все пак, когато става въпрос за диагностициране на бебета, родени с вродени дефекти, свързани с консумация на алкохол, като фетален алкохолен синдром, исторически се вземат под внимание само навиците на майката за пиене. Изследванията ясно показват, че сперматозоидите носят огромно количество епигенетична информация — което означава наследствени промени в начина, по който се експресират гените, които не са резултат от промени в ДНК последователността — което силно влияе върху развитието на плода и здравето на детето. И все пак повечето лекари и други доставчици на здравни услуги не вземат предвид влиянието на здравето на бащата и избора на начин на живот върху развитието на детето.Докато по-голямата част от вниманието се отделя на пиенето на майката по време на бременност, учени са се фокусирали върху пиенето на мъже през седмиците и...
Read More
Родителският отпуск при бащите може да намали вредите, свързани с употреба на алкохол

Родителският отпуск при бащите може да намали вредите, свързани с употреба на алкохол

Мъжете, които са били в родителски отпуск, имат значително намален риск от хоспитализация поради консумация на алкохол. Това показва проучване, публикувано в списание "Addiction" от изследователи от Департамента по обществени здравни науки на Стокхолмския университет. Целта на проучването е да се оцени дали родителският отпуск на бащите влияе върху заболеваемостта и смъртността, свързани с алкохола.За да се опитат да разберат дали това е така, изследователите са изследвали ефектите от политиката за родителски отпуск, която е въведена в Швеция през 1995 г. Политиката насърчава бащите да използват родителски отпуск, като запазва 30 дни отпуск само за тях и доведе до увеличаване на дела на бащите, използващи родителски отпуск от 43 процента на 75 процента. „Нашите констатации бяха доста забележителни, като се има предвид тежестта на изследвания резултат. Въпреки че хоспитализациите, свързани с алкохол, бяха доста необичайни, ние открихме, че след прилагането на политиката е имало 34% намаление на тези хоспитализации сред бащите през двете години след раждането, както и по-малки намаления...
Read More