Клуб „Връстници обучават връстници” обединява млади доброволци от ПГЗ „Стефан Цанов” – Кнежа

Клуб „Връстници обучават връстници” обединява млади доброволци от ПГЗ „Стефан Цанов” – Кнежа

Клуб „Връстници обучават връстници” работи от началото на тази година в Професионалната гимназия по земеделие „Стефан Цанов” – Кнежа. Стартът на дейностите бе даден през януари, като съвместна инициатива на училището и Превантивно-информационния център по зависимости в Плевен, който провежда обучението на доброволците, а организатор на дейностите е преподавателят по биология и здравно образование Снежана Драшанска. Обучителите са ученици от осми клас.Началото бе дадено с мотивационна среща, целта на която бе набиране на доброволци. В нея се включиха 27 ученици, които се запознаха с идеята на доброволчеството, какви са целите и задачите на доброволците, а също така какво представлява превенцията на зависимости. Бе направена и презентация, която представи реализацията на предишни доброволчески инициативи и кампании. Към мисията на доброволеца интерес проявиха 17 от присъствалите младежи, които стартираха обучение, свързано с употребата на легални наркотични вещества, водено от психолога в ПИЦ – Плевен Валентин Минков. Разделени на екипи, те имаха за задача да се подготвят по различни въпроси, свързани с темата,...
Read More
Ученици от Левски и Обнова обменят знания по метода „Връстници обучават връстници”

Ученици от Левски и Обнова обменят знания по метода „Връстници обучават връстници”

Ученици от ОУ „Максим Горки“ – Левски  са част от проекта на МКБППМН „Превенция употребата на психоактивни вещества“, като се използва  подходът „Връстници  обучават връстници“. В продължение на няколко месеца психологът Валентин Минков от ПИЦ - Плевен провежда обучение с шестокласници от общината. На 19 март  два екипа от училището посетиха ОУ „Неофит Рилски“ в с. Обнова. Шестокласниците от ОУ „М. Горки“: Ален Петров, Божидара Данова, Венцислав Георгиев и Ивана Стоянова направиха презентация за зависимостта към цигари, наргиле, алкохол и кафе. Обучението, което се водеше от секретаря на МКБППМН Ваня Дочева, даде възможност за откровен разговор с шестокласниците от двете училища. На следващия ден, 20 март ученици от ОУ „Неофит Рилски“, с. Обнова гостуваха на шестокласниците в ОУ „М Горки“. Децата от с. Обнова презентираха пред присъстващите зависимостта към интернет, енергийни напитки и шоколад. В дискусията, водена от Ваня Дочева, секретар на МКБППМН и З. Личева, педагогически съветник се включиха учениците  от шести клас и техните класните ръководители – Г. Върбанова, Б....
Read More
Обучение на млади доброволци стартира плевенският Клуб „Връстници обучават връстници“

Обучение на млади доброволци стартира плевенският Клуб „Връстници обучават връстници“

Обучение на нови членове към Клуб „Връстници обучават връстници“ стартираха Читалище „ЛИК“ и Превантивно-информационният център по зависимости в Плевен. Клубът е създаден по Компонент 7 на Програмата "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН" – „Намаляване на уязвимостта към ХИВ на млади хора в най-голям риск (10-19 г.) чрез увеличаване на услугите и програмите, насочени към младите хора“. Програмата е финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, малария и туберкулоза. Основната цел на първата среща бе представяне дейността на клуба пред желаещите да се запишат в него и техните родители. Повече за Клуб „Връстници обучават връстници“ споделиха две от доброволките в него – вече студентки, които направиха презентация и разказаха за своите впечатления от работата през годините, трудностите, през които са преминали и това, което клубът им е дал, като знания и умения. На срещата в Читалище ЛИК пред бъдещите членове на клуба млади доброволци направиха презентация, посветена на сексуално предаваните инфекции, ХИВ, СПИН и контрацепция. Участниците в клуба ще преминат обучения...
Read More