Доброволци на ПИЦ – Плевен с кампания в подкрепа на пострадалите в Турция и Сирия

Доброволци на ПИЦ – Плевен с кампания в подкрепа на пострадалите в Турция и Сирия

Доброволци на Превантивно-информационния център по зависимости организираха кампания в подкрепа на пострадалите от опустошителните земетресения в Турция и Сирия. Десетокласниците от Професионалната гимназия по механоелектротехника в Плевен са обучени по Националната програма за превенция употребата на наркотични вещества в училищна среда за ученици 8-11 клас, която е под наслов „От връстници за връстници“. Досега те са участвали в редица инициативи, като след земетресенията, засегнали Турция и Сирия, са решили да помогнат на бедстващите хора там. Младежите ме потърсиха за съдействие, споделяйки, че искат да се включат в кампанията в помощ на хората от двете засегнати от земетресенията държави, разказа ръководителят на доброволците Антоанета Мачева – координатор „Превантивни програми“ в ПИЦ – Плевен. Доброволците, сред които и Ануар Алкадро, която е от Сирия, са потърсили организация, която да им разясни как легитимно могат да се набират средства за пострадалите от земетресението, като са се включили в събирането на дрехи, тяхното опаковане и товарене на камионите за Турция и Сирия. С подкрепата на...
Read More
ПГМЕТ – Плевен вече има своите обучени млади доброволци

ПГМЕТ – Плевен вече има своите обучени млади доброволци

В ПГМЕТ – Плевен бяха реализирани дейностите по Националната програма за универсална превенция на употребата на психоактивни вещества в гимназиален курс „От връстници за връстници“. Основната й цел е предотвратяване употребата на психоактивни вещества и утвърждаване на здравословен начин на живот. Сред краткосрочните задачи са постигане промяна по отношение на собственото здраве, подпомагане процеса на израстване, формиране на идентичност и намиране на смисъл, подкрепа на подрастващите в процеса на взимане на решения и отстояване натиска на групата, трениране на социални умения и насочване към алтернативи на употребата на психоактивни вещества. Началото на програмата бе дадено с обучение на педагогическия персонал, след което се проведоха информационни срещи с участието на ученици от 8 и 9 клас, в резултат на които бяха подбрани шестима доброволци. Те преминаха обучение по програмата и още в началото на тази учебна година стартираха дейности с учениците от двата осми класа на училището. Бяха проведени общо пет занимания в рамките на часа на класа – „Група и правила...
Read More
Клуб „Връстници обучават връстници” обединява млади доброволци от ПГЗ „Стефан Цанов” – Кнежа

Клуб „Връстници обучават връстници” обединява млади доброволци от ПГЗ „Стефан Цанов” – Кнежа

Клуб „Връстници обучават връстници” работи от началото на тази година в Професионалната гимназия по земеделие „Стефан Цанов” – Кнежа. Стартът на дейностите бе даден през януари, като съвместна инициатива на училището и Превантивно-информационния център по зависимости в Плевен, който провежда обучението на доброволците, а организатор на дейностите е преподавателят по биология и здравно образование Снежана Драшанска. Обучителите са ученици от осми клас.Началото бе дадено с мотивационна среща, целта на която бе набиране на доброволци. В нея се включиха 27 ученици, които се запознаха с идеята на доброволчеството, какви са целите и задачите на доброволците, а също така какво представлява превенцията на зависимости. Бе направена и презентация, която представи реализацията на предишни доброволчески инициативи и кампании. Към мисията на доброволеца интерес проявиха 17 от присъствалите младежи, които стартираха обучение, свързано с употребата на легални наркотични вещества, водено от психолога в ПИЦ – Плевен Валентин Минков. Разделени на екипи, те имаха за задача да се подготвят по различни въпроси, свързани с темата,...
Read More
Обучение на млади доброволци стартира плевенският Клуб „Връстници обучават връстници“

Обучение на млади доброволци стартира плевенският Клуб „Връстници обучават връстници“

Обучение на нови членове към Клуб „Връстници обучават връстници“ стартираха Читалище „ЛИК“ и Превантивно-информационният център по зависимости в Плевен. Клубът е създаден по Компонент 7 на Програмата "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН" – „Намаляване на уязвимостта към ХИВ на млади хора в най-голям риск (10-19 г.) чрез увеличаване на услугите и програмите, насочени към младите хора“. Програмата е финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, малария и туберкулоза. Основната цел на първата среща бе представяне дейността на клуба пред желаещите да се запишат в него и техните родители. Повече за Клуб „Връстници обучават връстници“ споделиха две от доброволките в него – вече студентки, които направиха презентация и разказаха за своите впечатления от работата през годините, трудностите, през които са преминали и това, което клубът им е дал, като знания и умения. На срещата в Читалище ЛИК пред бъдещите членове на клуба млади доброволци направиха презентация, посветена на сексуално предаваните инфекции, ХИВ, СПИН и контрацепция. Участниците в клуба ще преминат обучения...
Read More