ПИЦ – Плевен и МКБППМН – Долна Митрополия проведоха обучение на ученици от пети и шести клас

ПИЦ – Плевен и МКБППМН – Долна Митрополия проведоха обучение на ученици от пети и шести клас

Обучение на ученици от пети и шести клас от Долна Митрополия и Горна Митрополия се проведе в базата на Общинския център за извънучилищни дейности в Байкал. Организатори на проявата бяха Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Долна Митрополия в лицето на нейния секретар Марияна Илчева и Превантивно-информационният център по зависимости в Плевен, като във фокуса на обучението бе прилагането на Националната програма за превенция употребата на наркотични вещества чрез развитие на умения сред ученици от 5-7 клас. Обучението премина под формата на тренинг, включващ различни ролеви игри, воден от психолога в ПИЦ - Плевен Валентин Минков. По думите на специалиста, в този си вид Програмата се случва много добре, като предимство е и провеждането й на място, различно от класната стая, даващо възможност за реализирането на ролевите игри. Лично моето мнение е, че самото обучение в този тренингов формат е много по-успешно и ефективно, отколкото работата в училището, категоричен бе Минков. Психологът разкри, че има...
Read More
Младежи от община Долна Митрополия показаха познания и добри презентаторски умения на тема ХИВ и СПИН

Младежи от община Долна Митрополия показаха познания и добри презентаторски умения на тема ХИВ и СПИН

Презентации на тема ХИВ, СПИН и контрацепция представиха младежи от община Долна Митрополия. Проявата бе част от дейностите по проект „Превенция на сексуално предаваните инфекции“, реализиран от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Долна Митрополия в партньорство с Превантивно-информационния център по зависимости в Плевен. Той е продължение на реализирания успешно - отново съвместно от двете организации, проект „Превенция употребата на психоактивни вещества сред учениците в община Долна Митрополия“, като в него вземат участие младежи от девети и десети клас на СУ „Васил Априлов“ – Долна Митрополия и СУ „Евлоги Георгиев“ – Тръстеник. Учениците са работили в екипи по двама или трима човека, като всеки от тях направи презентация по избрана от тях тема. Следващата стъпка по проекта ще бъде младите обучители да изнесат презентациите в клас, на принципа на подхода „Връстници обучават връстници“. „Младежите се справиха много добре, определено са подобрили презентаторските си умения и начина, по който създават и обработват презентациите. Радвам се, че...
Read More
Марихуаната е вратичка към другите наркотици, сподели с ученици от община Долна Митрополия младеж, употребявал дрога

Марихуаната е вратичка към другите наркотици, сподели с ученици от община Долна Митрополия младеж, употребявал дрога

На среща-дискусия по проект „Превенция употребата на психоактивни вещества сред учениците в община Долна Митрополия“ бе домакин Превантивно-информационният център в Плевен. ПИЦ е партньор по проекта на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Долна Митрополия, а участниците в него са ученици от осми и девети клас от СУ „Васил Априлов“ – Долна Митрополия и СУ „Евлоги Георгиев“ – Тръстеник. „Най-трудното нещо в нашата работа е да мотивираме един човек, че той трябва да промени живота си“, сподели пред младите хора психологът от ПИЦ – Плевен Валентин Минков, който запозна участниците в проекта с историите на наркозависими, с които той е работил в своята практика. Както психологът отбеляза, най-краткото и точно определение за зависимост е „рисково поведение, за което човек не си дава сметка и загубва самоконтрол“. „Болшинството от хората, които злоупотребяват с наркотични вещества, не са готови сами да потърсят помощ и в повечето случаи те идват при нас, принудени от някой друг или от...
Read More
Презентации за наркотичните вещества представиха ученици от община Долна Митрополия

Презентации за наркотичните вещества представиха ученици от община Долна Митрополия

Презентации, посветени на наркотичните вещества, вредата и последствията от употребата им, представиха ученици от община Долна Митрополия. Проявата бе част от дейностите по проект „Превенция употребата на психоактивни вещества сред учениците в община Долна Митрополия“, реализиран от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Долна Митрополия съвместно с ПИЦ – Плевен. В проекта участват ученици от осми и девети клас от СУ „Васил Априлов“ – Долна Митрополия и СУ „Евлоги Георгиев“ – Тръстеник, като в превантивната дейност ще бъде използван методът “Връстници обучават връстници”. В него дейностите по превенция ще се изпълняват от ученици неформални лидери, обучени и подпомогнати от училищния психолог и психолог от ПИЦ - Плевен. Младите лидери бяха подготвили подробни презентации по темата, като представиха някои от най-разпространените видове наркотици, тяхната история и вредата, до която води употребата им. В презентациите си те се спряха на канабиса, амфетамините, хероина и кокаина, а също посредством PowerPoint запознаха останалите бъдещи обучители с последствията, които нанасят...
Read More