Приключиха дейностите по национална програма „Кодово име Живот“ в шестите класове на ОУ „Цветан Спасов“ – Плевен

Приключиха дейностите по национална програма „Кодово име Живот“ в шестите класове на ОУ „Цветан Спасов“ – Плевен

Превантивно-информационният център по зависимости (ПИЦ) в Плевен приключи дейностите по Национална програма „Кодово име Живот“ за тази учебна година в шестите класове на ОУ „Цветан Спасов“ в областния град. Учениците, за които това е втора поредна година по програмата, взеха участие в петте урока, проведени в часовете на класа през втория срок от обучителя в ПИЦ Радослав Христов. На занятията присъстваха и класните ръководители на четирите паралелки – Ирина Тавлинова, Габриела Велева, Венера Василева и Христина Първанова, които се включиха заедно със своите възпитаници в някои от модулите по програмата. Темите за шестокласниците бяха фокусирани върху рисковото поведение, последиците от него и алтернативите за младите хора; смисъла на това да умееш да отстояваш себе си; справянето с гнева и уменията за вземане на правилно решение в конфликтна ситуация, както и формулирането на лични цели. „Благодарение на добрата комуникация с класните ръководители, получавам полезна обратна връзка за очакванията на учениците и техните потребности“ - коментира обучителят по програмата Радослав Христов. „Факт е,...
Read More